Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning förkommet hjälpmedel

Vägledning gällande hantering av hjälpmedel som förkommit och när hjälpmedel inte återlämnas enligt de lånevillkor som anges i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Situationer där anmälan om förkommet hjälpmedel görs

Situation Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Hjälpmedlet är borta, går ej att återfinna hos patient. Förskrivare efterfrågar vad som hänt, rapport till vårdgivare/ kostnadsansvarig enligt lokal rutin. Vårdgivare/ kostnadsansvarig bedömer om det föreligger oaktsamhet eller ej. Vid oaktsamhet kontaktas Hjälpmedelscentralen för information om restvärdet. Restvärdet debiteras patient eller annan verksamhet. Har hjälpmedlet förkommit utan oaktsamhet, debiteras ej patient. Vårdgivare registrerar anmälan om förkommet hjälpmedel i AM-system.
Patient vägrar återlämna hjälpmedlet.

Förskrivare skickar snarast brev om återlämning av hjälpmedlet, rapport till vårdgivare/ kostnadsansvarig enligt lokal rutin.
Förslag på brevmall
"Återlämning av hjälpmedel".

Vårdgivare/ kostnadsansvarig kontaktar Hjälpmedelscentralen för restvärde efter det att man kontrollerat i webSesam om hjälpmedlet återlämnats. Vårdgivare fakturerar restvärdet till patient/ vårdnadshavare, 1 månad efter det att brevet skickats ut. Vårdgivare/ kostnadsansvarig registrerar en anmälan om förkommet hjälpmedel i AM-system. Detta görs inom 3 månader från det att brevet skickades ut.
Dödsbo - Hjälpmedlet saknas har förkommit. Hämtordern går ej att utföra av Hjälpmedelscentralen på grund av att ingen öppnar eller finns på plats. Vårdgivare/ kostnadsansvarig skickar brev till dödsbo inom 1 månad efter att patient avlidit.
1. Brev går ut och hjälpmedel kommer tillbaka.
2. Varken brev eller hjälpmedel kommer tillbaka.
3. Brev kommer i retur, adressat okänd
Förslag på brevmall "Dödsbo"
1. Ärendet avslutas.
2. Vårdgivare/ kostnadsansvarig kontaktar Hjälpmedelscentralen för restvärde på hjälpmedel och kontrollerar om hjälpmedel återlämnats. Vårdgivare fakturera restvärdet till dösbo 1 månad efter att brevet skickats ut.
3. Ingen utredning.
1. Ingen anmälan om förkommet hjälpmedel.
2. Vårdgivare/ kostnadsansvarig registrerar en anmälanom förkommet hjälpmedel i AM-system. Detta görs inom 3 månader från att brevet skickats ut.
3. Anmälan om förkommet hjälpmedel registreras då brevet kommer i retur.
Stöld, brand eller olycka där hjälpmedlet har förkommit. Förskrivaren efterfrågar vad som hänt, rapport till vårdgivare/ kostnadsansvarig enligt lokal rutin. Vårdgivare/ kostnadsansvarig bedömer om det föreligger oaktsamhet eller ej. Vårdgivare/ kostnadsansvarig registrerar en anmälan om förkommet hjälpmedel i AM-system. Vid oaktsamhet kontaktas Hjälpmedelscentralen för restvärde. Patient/ vårdnadshavare debiteras hjälpmedlets restvärde.  
Patient har flyttat från Västra Götaland och hjälpmedlet har tagits med. Följ rutin "Hjälpmedelshantering när patient flyttar över Västra Götalands gränser" som finns på Hjälpmedelscentralens hemsida. Om mottagande landsting/ region inte tar kostnaden för hjälpmedlet ska hjälpmedlet skickas tillbaka till Västra Götaland. Vårdgivare/ kostnadsansvarig skickar brev till patient om återlämning.
Görs inte återlämning kontaktas Hjälpmedelscentralen för restvärde. 
Förslag på brevmall "Utflyttade"
Vårdgivare fakturerar restvärdet till patient/ vårdnadshavare, 1 månad efter det att brevet skickats ut. Vårdgivare registrerar en anmälan om förkommet hjälpmedel i AM-system. Finns ingen folkbokföringsadress på patienten utförs ingen debitering mot patienten.
Patient har flyttat utomlands och hjälpmedlet har tagits med. Ingen utredning krävs. Vårdgivare/ kostnadsansvarig registrerar en anmälan om förkommet hjälpmedel i AM-system.    

 

Situationer där anmälan om förkommet hjälpmedel inte görs

Situation Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Hjälpmedel saknas vid returtagning Saknas hjälpmedlet vid returtagning makuleras hämtordern för de hjälpmedel som saknas och hyran återstartas. Förskrivaren får ett automatiskt meddelande i webSesam att hämtordern är makulerad och får därefter registrera en ny hämtorder om hjälpmedet återfunnits. Om förskrivaren efter kontroll fortfarande anser att hjälpmedlet har återlämnats, ska förskrivaren registrera en felrapport i kategorin "Tillbakalämnat men ej avregistrerat hjälpmedel" Hjälpmedelscentralen eftersöker hjälpmedlet och bevakar om det kommer tillbaka med påföljande returleverans. Återfinns inte hjälpmedlet avregistrerar Hjälpmedelscentralen hjälpmedlet och registrerar "Svinn efter utredning". Vid avregistrering avslutas hyran. Vårdgivaren ska inte registrera en anmälan om förkommet hjälpmedel. Hyran under bevakningstiden krediteras inte.  
Förskrivning av hjälpmedel från buffertförråd som avser utomlänspatient. Följ rutin "Manuell kundorder för utomlänspersoner och kvotflyktingar" på Hjälpmedelscentralens hemsida      
Vårdgivare önskar kassera hjälpmedel istället för att återlämna, t.ex kraftigt nedsmutsad dyna eller lyftsele. Grundprincipen är att alla hjälpmedel ska återlämnas till Hjälpmedelscentralen. Vid t.ex kraftigt nedsmutsat hjälpmedel kan Hjälpmedelscentralen skrota hjälpmedlet direkt. Kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst, val 2 därefter val 1, lager, leverans, kundorder.      
Skada utöver normal förslitning (onormalt slitage). Följ rutin för "onormalt slitage"      
Senast uppdaterad: 2024-01-02 13:27