Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala hjälpmedel

För nedanstående digitala hjälpmedel finns ett eget avsnitt där tjänster som är specifika för digitala hjälpmedel beskrivs. Det omfattar produkter som omfattas, support, produktrådgivning och leveranssätt. De tjänster som inte finns förklarat här finns i guidens andra avsnitt.

Produkter som omfattas:

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel: Läkemedelsautomat (ISO-kod: 22 27 16)

Överenskommelsen för personligt förskrivna MTP i VGR:
Digital våg (ISO-kod 04 24 27)
Digital blodtrycksmätare (ISO-kod 04 24 09)
Digital glukosmätare (ISO-kod 04 24 12)
Digital spirometer (ISO-kod 04 03 30)
Digital pulsoximeter (ISO-kod 04 24 12)

Introduktion

Översikt över arbetssätt och tjänster

Support för digitala hjälpmedel

Support ska göras på förfrågan från patient eller förskrivare. Support är åtgärder för att hantera frågor om användning av produkten, uppkomna fel eller liknande.

Support för digitala hjälpmedel ersätter ”avhjälpande underhåll” och ”akut avhjälpande underhåll” för de produkter som listas ovan.

Underhåll som verksamheterna själva beslutar om (exempelvis enklare batteribyten eller annat som inte kräver fackmannakompetens) hanteras av respektive vårdgivare.

Beskrivning av support för digitala hjälpmedel

1. Behov uppstår

När patient eller förskrivare har behov, exempelvis när något inte fungerar eller vid andra frågor till Hjälpmedelscentralen kan patienten kontakta förskrivare eller Hjälpmedelscentralen. Förskrivare kan kontakta Hjälpmedelscentralen.

2. Kontakt med kundtjänst

Patient eller förskrivare kan kontakta kundtjänst via telefon. Förskrivaren kan också registrera en arbetsorder i WebSesam med koden ”Support digitala hjälpmedel”.

3. Support för att hantera behoven

A. Om kontakt tas via kundtjänst

En generell fråga kan ofta hanteras direkt i kundtjänst.

En produktrelaterad fråga eller annan fråga som kräver supportteamets kompetens kopplas samtalet direkt till supportteamet eller så registrerar Kundtjänst en arbetsorder för supportteamet i WebSesam.

B. Support från supportteamet

Patient eller förskrivare har dialog på telefon eller i digitalt möte med supportteamet som gör felsökning och/eller hanterar eventuella frågor. Om felet går att hantera direkt görs ingen ytterligare åtgärd. Om felet inte går att åtgärda på distans tillser supportteamet att patienten får ett nytt hjälpmedel och att en hämtorder skrivs på det tidigare hjälpmedlet så att det kan returneras till Hjälpmedelscentralen.

Support påbörjas snarast men ska ha påbörjats senast inom 3 arbetsdagar efter beställning i Websesam och ska vara genomfört senast efter 10 dagar. Kan ärendet åtgärdas per telefon/digitalt möte är ledtiderna ofta kortare, ofta inom samma arbetsdag. Om support inte kan genomföras inom avtalad tid ska förskrivare informeras via meddelande i webSesam.

Kan arbetsordern inte genomföras på grund av att tekniker inte får kontakt med patienten ska meddelande göras i Websesam att arbetsordern makulerats, och anledning till det. En ny arbetsorder måste göras.

Patient eller förskrivare som har tillräcklig kompetens kan själva utföra enklare supportärenden, efter samråd med supportteamet. Vid behov av eventuella reservdelar görs en arbetsorder i Websesam. Tekniker dokumenterar i SESAM vad som ska göras och av vem, vilket är viktigt för spårbarheten. Tekniker avslutar ärendet i SESAM i samband med utskick av reservdel. Även tekniker har möjlighet att initiera frågeställning till förskrivare om att utföra enklare avhjälpande underhåll.

C. Rekonditionering

För digitala hjälpmedel som hämtats är målet reparation och rekonditionering för fortsatt användning under hela hjälpmedlets livslängd.

4. Dokumentation

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid supportärenden. Detta kan hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Produktrådgivning

Produktrådgivning till förskrivare ingår i ”Support för digitala hjälpmedel” enligt ovan.

Leverans

Digitala hjälpmedel kan levereras till utlämningsställe, förskrivande enhet, patientens hemadress eller till buffertförråd.

Vid leverans till utlämningsställe

  • Hjälpmedel med leverans till utlämningsställe plockas dagen efter beställning och skickas måndagar, onsdagar och fredagar
  • Patienten aviseras enligt angivna kontaktuppgifter och kan hämta ut hjälpmedlet på angivet utlämningsställe. Anhörig/stödperson kan hämta ut paketet om mottagarens id-kort medtas.
  • Om leveransen inte hämtas ut inom 7 dagar returneras hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen. Patienten har möjlighet att via transportör förlänga uthämtningstiden med ytterligare 7 dagar kostnadsfritt innan hjälpmedlet returneras.

    Vid retur får förskrivaren meddelande i Websesam om att beställningen makulerats och att en ny beställning behöver göras. Avgift för bomkörning utgår.

För övriga leveransmöjligheter se avsnitt i guiden om Leverans/ hämtning av förskrivna hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2024-04-04 13:30