Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Expertstöd och konsultation

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden som ingår i samarbetsavtalet. Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

Terminologi gällande Expertstöd och konsultation.

Expertstödet utgörs av legitimerad arbetsterapeut, legitimerad logoped, legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad sjuksköterska och hjälpmedelstekniker, som är anställda på Hjälpmedelscentralen.

Förskrivaren ansvarar för att förskrivningsprocessen följs.
Arbetssätt och rollfördelning mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralens expertstöd

Expertstödet skall vara väl förtrogen med Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och de författningar som är relevanta vid förskrivning av hjälpmedel.

Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning.

Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar. Akut konsultation kan beställas vid behov av hjälpmedel för att kunna kommunicera, äta och dricka, förflytta sig till och från toalett och säng eller vid risk för skada/försämrat hälsotillstånd.

Information och instruktioner på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning och utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.

Hjälpmedelscentralen ska genom projekt och/eller forskning/utvecklingsarbete bidra till att öka kunskapen om hjälpmedel och dess användning. 


Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som tekniker.

Expertstödet bedömer om det finns behov av medverkan av extern kompetens och arrangerar detta.


Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den miljö där patienten vistas.


Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment.

Visning av sortiment är en aktivitet i upphandlingsprocessens upphandlingsfas gällande implementering av avtal, för att visa förskrivare aktuellt sortiment efter ny upphandling. Visning ska erbjudas i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. Visning debiteras ej.

Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna visning och utbildning gällande de produkter som omfattas av samarbetsavtalet. Vårdgivarna har i och med att ingå Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer sker av eller i samverkan med Hjälpmedelscentralen. Om leverantör tar direktkontakt med förskrivare så ska de hänvisas till Hjälpmedelscentralen. Externt annonserade utställningar/mässor berörs inte.

Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde kan beställas som en uppdragsutbildning.

Information om utbildningar på Hjälpmedelscentralens webbplats
Överenskommelser med industri

Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av sortimentet.

Information om förändringar i sortiment ska publiceras som nyhet på Hjälpmedelscentralens webbplats.


Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av fördjupas kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel.

Beskrivning av kostnader för utbildning finns i Specifikation gällande finansiell samverkan

Utbildning kan ske i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.

Geografisk plats gällande de utbildningar inom basutbud som ges vid fysiskt utbildningstillfälle ska överenskommas vid planering i samverkan med Hjälpmedelsforum. 


Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan med Hjälpmedelsforum.

Gemensamma aktiviteter för Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna i processen för utbildningsplanering.

Senast uppdaterad: 2024-03-01 13:14