Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.

Se filmen!

Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

  • utgår från individuella förutsättningar och behov.
  • bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
  • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
    och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Färdplanen gäller från 1 januari 2023. Målsättningen är att den ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

Parterna är länets kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.

 

 

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå.

Det är på lokal nivå som det verkligen händer; utveckling av nya arbetssätt,
implementering sker och utveckling av god och nära vård genomförs och
utvärderas gemensamt.

Till strategin kopplas handlingsplaner med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.

Kommunikationsmaterial

Använd materialet som stöd i implementeringen av Färdplan nära vård - länsgemensam strategi för god och nära vård

Presentationsmaterial, PowerPoint 

Film

Underlag för dialog, PowerPoint

Bildbank

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-12 15:24