Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

Nu finns en fastställd implementeringsplan inför det delvis förändrade arbetssättet gällande in- och utskrivningsprocessen.

Politiska samrådsgruppens protokoll och minnesanteckningarna från Samordningsgruppen, som båda hade möte den 4 december, finns att hämta på hemsidan nu.

Inbjudan till en utbildning om ett delvis förändrat arbetssätt vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utbildningen ges vid flera tillfällen under januari och februari 2020, i både Kungälv och Stenungsund.

SIMBA bjuder in till workshops kring de lokala Västbusgruppernas uppdrag 25 november och kring de lokala psykiatrigruppernas uppdrag 9 december - båda i Stenungsund.

Vid samordningsgruppens möte den 13 september beslutades bland annat om riktlinjer till stöd för rehabinsatser och för planeringsträffar under in- och utskrivningsprocessen. Dessutom beslutades om ansvarsfördelning vid HVB-placeringar.

I måndags fick SIMBA besök av Skolverket och Socialstyrelsen, samt Högskolan Väst med anledning av det pågående projektet kring barn och ungas psykiska ohälsa.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter.  Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBAs genomförandeplan år 2018-2020

Årsberättelse för år 2018

Organisationsskiss

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Vart är vi på väg och vad kan vi göra annorlunda? Varmt välkomna till Samverkansdagen 2020, den 23 april. Men spara datumet i kalendern redan idag. Ta chansen att delta på en dag och nätverka om samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg.

2019 års uppföljning av handlingsplan för psykisk hälsa är klar. Under året genomfördes även fördjupade analyser inom tre olika områden.

Nu kan du läsa anteckningarna från VVG:s möte den 28 november 2020.


Senast uppdaterad: 2019-09-24 11:07