Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

  • SIMBA via VSS/RACT-utvecklingsgrupp bjuder in till en halvdag med inspiration för vård- och stödsamordnare och andra som berörs av RACT inom psykiatrisk öppenvård, Kungälvs sjukhus och Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns kommuner.

  • En ny uppföljning av mobil närvård visar att fler patienter vårdats på rätt vårdnivå jämfört med tidigare mätperioder. Mobil närvård är en modell för god sammanhållen nära vård, för att undvika onödiga sjukhusvistelser.

  • Minnesanteckningarna från Samordningsgruppens senaste möte, den 18 mars, finns att hämta på hemsidan nu.

  • SIMBA-modellen underlättar och skapar struktur i samverkan, det framkommer i rapporten om SIMBA-teamens arbete 2020. Samtliga SIMBA-kommuner har som ambition att bibehålla väsentliga delar modellen även efter att projektet avslutas.

  • Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld.

  • En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har antagits. Inom SIMBA har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner. Utbildning kommer också hållas inom MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2020

Organisationsskiss SIMBA

Närområden i SIMBA

I SIMBA ingår kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Varje kommun bildar ett närområde som är basen i samverkansarbetet.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:46