Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

Nu finns en färdig analysrapport av mobil närvård inom SIMBA-området hösten 2019.

SIMBA:s samordningsgrupp har antagit en rutin för att snabbt kunna genomföra provtagning vid misstanke om Covid-19 smitta oavsett veckodag, som ett led i att i möjligaste mån förhindra smittspridning inom den kommunala äldreomsorgen.

Samverkansrutin mellan mobilt palliativt team (MPT) Kungälvs sjukhus, vårdcentralerna och kommunal hälso- och sjukvård i SIMBA-området är nu antagen av SIMBA:s samordningsgrupp.

Minnesanteckningarna från Samordningsgruppens senaste möte, den 26 mars, finns att hämta på hemsidan nu.

Med anledning av coronaepidemni har SIMBA i likhet med övriga samverkansorganisationer tagit beslut om täta regelbundna avstämningar.

Samlingssida kring covid -19/coronaviruset med nyheter, riktlinjer och annan information som gäller i samverkan inom SIMBA och Västra Götaland. Sidan uppdateras löpande.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2019

Organisationsskiss

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Nu har rutinen för sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta uppdaterats.

Remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” var tidigare satt till 4 april, men förlängs nu.

Det har varit en mycket lyckad implementering inom Västra Götalands län av egentester för medarbetare inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst i samverkan med Västra Götalandsregionen. I stort sett alla kommuner har nu startat upp med egentester för medarbetare. Totalt har 2497 egentester genomförts varav 96 prover är misslyckade. 354 provsvar visar positivt covid-19 vilket ger i genomsnitt 15% positiva svar för covid-19 smitta.

Sedan 2018 pågår en statligt finansierad satsning i syfte att stödja utvecklingen av brukarinflytandet inom vård och omsorg av psykisk ohälsa, missbruk och beroende i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2020-04-22 17:17