Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

En regional rutin gällande provtagning av patienter med misstänkt covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård har fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen. Gäller t.ex. SÄBO, särskilt boende.

En vägledning för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner med anledning av covid -19 har tagits fram av Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör VGR och Ann-Charlotte Järnström, Direktör Västkom.

Samlingssida kring covid -19/coronaviruset med nyheter, riktlinjer och annan information som gäller i samverkan inom SIMBA och Västra Götaland. Sidan uppdateras löpande.

Nu finns riktlinjer framtagna  för provtagning av sjukvårdspersonal och vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer och LSS samt för ordinärt boende, inom Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) hade ett extrainsatt samordningsmöte kring covid -19 den 16 mars. Här finns protokoll och uppdatering kring riktlinjer med mera som gäller för samverkan såväl delregionalt som regionalt i Västra Götaland.

Med anledning av förhöjd risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderar SIMBA att samtliga planeringsträffar i samband med in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker på distans.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2019

Organisationsskiss

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

En ny riktlinje har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen är ny i sitt slag och heter Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att redan under graviditeten uppmärksamma om det finns risk att barnet far illa antingen under graviditeten eller efter födelsen.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård. Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan fram till 2030 och ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

Den 23 april arrangerar Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen Samverkansdagen 2020 i Göteborg. Anmäl dig idag och säkra din plats.


Senast uppdaterad: 2019-09-24 11:07