Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

  • Från och med 1 januari 2021 registreras avvikelser i samverkan i MedControlPRO. Här finns en ny rutin och information om undantagsfall.

  • Protokoll från Politiska samrådsgruppens senaste möte, den 26 oktober, finns att hämta på hemsidan nu.

  • Välkommen till en workshop 1 feb 2021 kl 9-12, för implementering av överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland”. Workshopen hålls digitalt och målgrupperna är SIMBA:s utvecklingsgrupp Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga, lokala samverkansgrupper för barn och unga samt vårdcentralschefer.

  • Minnesanteckningarna från Samordningsgruppens senaste möte, den 4 december, finns att hämta på hemsidan nu.

  • En digital workshop kring Färdplan för den nära vården hölls i SIMBA den 4 november. Runt 50 personer deltog och gav synpunkter på de preliminära målbilder och prioriterade målbilder som tagits fram för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län.

  • Protokoll från Politiska samrådsgruppens senaste möte, den 26 oktober, finns att hämta på hemsidan nu.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2019

Organisationsskiss SIMBA

Närområden i SIMBA

I SIMBA ingår kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Varje kommun bildar ett närområde som är basen i samverkansarbetet.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv.

  • Den 3 december genomfördes den digital Esther konferens med över 300 medverkande från hela Sverige.

  • NSPHiG bjuder in till lansering av en rykande färsk handbok i brukarinflytandeinom psykiatrisk vård och omsorg. Lanseringen riktar sig till dig som arbetar medpsykisk hälsa i kommun, region, myndighet eller brukarorganisation, men äröppen för alla som är intresserade av området.

  • Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring.


Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:46