Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsofrämjande nätverk

Det hälsofrämjande nätverket ska bidra till en jämlik hälsa i befolkningen och har i uppdrag att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning. I det hälsofrämjandet nätverket samverkar SIMBA-områdets kommuner plus Öckerö, Samordningsförbundet Älv och Kust samt Sjukhusen i Väster.

Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu bättre på att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det hälsofrämjande arbetethar sin utgångspunkt i samverkan kring Fysisk aktivitet på recept (FAR) men har breddats till att innefatta fler frågor.

SIMBA och samverkansparter i det hälsofrämjande nätverket fokuserar för närvarande på:

  • levnadvanor
  • suicidprevention
  • våld i nära relationer

Det folkhälsopolitiska övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Befolkningens hälsa under hela livet både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden.

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Magdalena Romanov
Folkhälsostrateg (vik), Tjörns kommun 
magdalena.romanov@tjorn.se

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se

Linn Wass
Öckerö kommun
linn.wass@ockero.se 

Fredrik Thomsen
Samordningsförbundet Älv och Kust
fredrik.thomsen@alvokust.se 

Helene Ambjörnsson
Kungälvs sjukhus
helene.ambjornsson@vgregion.se 

Carina Westerelve
Processledare SIMBA
carina.vesterelve@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-12-27 16:43