Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansteam Barn och unga (fd. SIMBA-team)

Samverkansteam Barn och unga består av representanter från vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten. Sedan oktober 2022 heter det Samverkansteam Barn och unga, tidigare hette det SIMBA-teamet.

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd behövs god samverkan och samarbete mellan berörda verksamheter och huvudmän. Målet med arbetet är att barn och unga med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering på rätt nivå.

Under 2021 justerades samverkansmodellen utifrån de lokala förutsättningarna i SIMBA:s ingående kommuner.

Arbetssätt

Samverkansteamen barn och unga arbetar utifrån tidigare SIMBA-teamsmodell, nu som del i ordinarie verksamheter. Arbetet utvecklas löpande för att samarbeta och integreras med kringliggande resurser riktade mot barn och ungas psykiska hälsa, som exempelvis UPH-mottagningarna.

  • Samverkansteamen träffas regelbundet, vanligtvis en gång/vecka. Vid träffarna tas ärenden upp där bedömningen är att barnet/den unge har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder på primärvårdnivå.
  • När bedömning finns att insatser behövs från både regionen och kommunen är rekommendationen att erbjuda barnet/den och dessvårdnadshavare en samordnad individuell plan (SIP).
  • Samverkan med berörda verksamheter sker utifrån konsultationsmodell.
  • Representant för BUP i berörd kommun närvarar en gång/månad vid mötena med Samverkansteamet.

Nationella projektet TSI

Samverkansteamens arbete ingår sedan 2019 i det nationella projektet TSI (tidigt samordnade insatser) på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen. Under 2023 väntas pågående utvärdering av TSI presenteras, där Samverkansteam barn och unga ingår.

Mer information

Podd om tidiga och samordnade insatser för barn och unga
SIMBA-teamens projektledare Emily Jacoby Kask har medverkat i Socialstyrelsens podd "På djupet" för att prata om vår samverkansmodell (2021-09-03).

Lyssna på avsnitt # 85 Podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Om SIMBA-teamen i webbsändning från SKR
I en webbsändning från SKR om den sociala hälsan hos barn och unga berättar SIMBA om arbetet med tidiga och samordnade insatser i SIMBA-teamen.

Se webbsändningen om Den sociala barn- och ungdomsvården från 3 juni 2019 (inslaget med SIMBA börjar vid 31:57 minuter in i filmen).

Blanketter

OBS - blanketterna måste öppnas i Acrobat eller annat pdf-program för att det ska fungera att fylla i uppgifterna direkt i dokumentet. Ladda ner dem och öppna i Acrobat!

SIMBA Hänvisningsblankett (ifyllbad pdf)

SIMBA Samtyckesblankett (ifyllbar pdf)

Emily Jacoby Kask

Samordnare Samverkansteam Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-26 08:11