Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vård- och stödsamordning och RACT

Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisations- och samarbetsform som används inom SIMBA-området för personer med psykiska funktionshinder, med behov av att samordna vård och stöd. Genom att arbeta utifrån konceptet för VSS främjas långsiktig återhämtning då detta medför att insatser koordineras och sker i rätt ordning.

Vård- och stödsamordnare från psykiatrisk vård och socialtjänst har ett långsiktigt uppdrag att i den enskildes hemmiljö, koordinera all vård och stöd för personer med komplexa psykiska funktionshinder och samverkansbehov. Man kan ha 1-2 Vård- och stödsamordnare.

Resursgrupps-ACT (RACT)

Resursgrupps-ACT (RACT) är en struktur och metodik som omfattar VSS, Samordnad individuell plan (SIP), närståendesamarbete, brukarstyrning och olika evidensbaserade återhämtningsinriktade strategier.

VSS och RACT kan genomföras i samverkan mellan psykiatriska öppenvården och kommunernas socialtjänst eller var för sig, beroende av den enskildes behov. Ofta finns det vinster med en kombination när man har insatser från båda.

Brukarstyrda resursgruppsmöten med berörda närstående och professionella är kärnan i RACT. I Nationella riktlinjer har detta arbetssätt högsta prioritet för personer med allvarlig psykisk sjukdom och missbruk.

Manual till stöd för arbete med VSS och RACT

SIMBA har beslutat att samarbeta enligt VSS och RACT. Till stöd för arbetet har en gemensam manual tagits fram. Den senaste reviderade versionen av manual och arbetsblad finns tillgängliga nedan.

Verksamhetsutvecklare psykiatrisk vård

Cecilia Fjellsson

Metodhandledare psykiatrisk öppenvård

Senast uppdaterad: 2021-05-20 15:42