Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård- och stödsamordning

Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisationsform inom psykiatrin för att samordna vård och stöd runt en person. Genom att arbeta utifrån konceptet för VSS främjas långsiktig återhämtning då detta medför att insatser koordineras och sker i rätt ordning.

Vård- och stödsamordnare från psykiatrisk vård och socialtjänst har ett långsiktigt uppdrag att i den enskildes hemmiljö, koordinera all vård och stöd för personer med komplexa psykiska funktionshinder och samverkansbehov.

Resursgrupps-ACT (RACT) är en  struktur som omfattar VSS, Samordnad individuell plan (SIP), närstående, brukarstyrning och olika evidensbaserade återhämtningsinriktade strategier. Brukarstyrda resursgruppsmöten med berörda närstående och professionella är kärnan i RACT. I Nationella riktlinjer har detta arbetssätt högsta prioritet för personer med allvarlig psykisk sjukdom och missbruk.

SIMBA har beslutat att samarbeta enligt VSS och RACT. VSS  och RACT kan antingen göras i samverkan mellan psykiatriska öppenvården och kommunernas socialtjänst eller var för sig, beroende av den enskildes behov.

Till stöd för arbetet har en gemensam manual tagits fram. Senast reviderade och beslutade version finns tillgänglig nedan.


Senast uppdaterad: 2018-08-27 08:57