Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa - vuxna

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – vuxna ska stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Målgruppen är patienter och grupper i befolkningen med:

  • psykisk ohälsa, med psykisk funktionsnedsättning som följd och
    behov av samordnade vård-och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen

Personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få sina behov av skydd, stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering allsidigt utredda och tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål. Kommuner och region har ett gemensamt ansvar för detta.

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – vuxna ska bland annat fungera som ledningsgrupp för det delregionala arbetet kring psykisk hälsa och fungera som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring psykisk hälsa. Utvecklingsgruppen ska också samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Mötestider

År 2024  
31 jan kl.14:00 - 16:00
08 maj kl.13:00 - 15:00
05 sep kl.10:00 - 12:00
27 nov kl.13:00 - 15:00
 
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-08-15 13:34