Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala psykiatrigrupper

Syftet med de lokala Psykiatrigrupperna är att vara basen i det individinriktade samverkansarbetet kring psykisk ohälsa, med psykisk funktionsnedsättning som följd, som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Varje kommun inom SIMBA bildar ett närområde som har en lokal psykiatrigrupp. Den lokala psykiatrigruppen har ett övergripande lednings- och samordningsansvar för samverkansarbetet som berör personer som behöver samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård.

Närområdet utgör basen för det medborgar- och patientinriktade samverkansarbetet. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös.

Mötestider Ale

År 2020  
15 jan kl. 08:30 - 12:00
22 apr kl. 08:30 - 12:00
26 aug kl. 08:30 - 12:00
11 nov kl. 08:30 - 12:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Kungälv

 År 2020  
06 mar kl. 09:00 - 11:00
15 maj kl. 09:00 - 11:00
04 sep kl. 09:00 - 11:00
04 dec kl. 09:00 - 11:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Stenungsund

År 2020  
17 jan kl.08:15 - 10:00
24 apr kl.08:15 - 10:00
28 aug kl.08:15 - 10:00
13 nov kl.08:15 - 10:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Tjörn

År 2020  
15 jan kl.13:00 - 14:30
15 apr kl.13:00 - 14:30
26 aug kl.13:00 - 14:30
11 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2020-01-09 10:52