Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala psykiatrigrupper

Syftet med de lokala Psykiatrigrupperna är att vara basen i det individinriktade samverkansarbetet kring personer med psykisk ohälsa med psykisk funktionsnedsättning som följd, som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Varje kommun inom SIMBA bildar ett närområde som har en lokal psykiatrigrupp. Den lokala psykiatrigruppen har ett övergripande lednings- och samordningsansvar för samverkansarbetet som berör personer som behöver samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård.

  • Mötestider för de lokala psykatrigrupperna finns här nedan.
  • Representanter i de lokala psykiatrigrupperna finns på respektive sida som nås via menyn.

Bas för agenda

För att öka förutsättningarna för att det individinriktade samverkansarbetet utvecklas i gemensam riktning inom SIMBA-området  har beslut tagits om att ha en gemensam bas för agendorna till möten i de lokala psykiatrigrupperna.

Bas för agenda till möten i de lokala psykiatrigrupperna

Mötestider Ale

År 2023  
25 jan kl.08:30 - 12:00    
26 apr kl.08:30 - 12:00    
30 aug kl.08:30 - 12:00   
15 nov kl.08:30 - 12:00   
 
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Kungälv

 År 2023  
27 jan kl.08:00 - 12:30
28 apr kl.08:00 - 12:30
01 sep kl.08:00 - 12:30
17 nov kl.08:00 - 12:30
   
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Stenungsund

År 2023  
23 jan kl.09:00 - 12:00
24 apr kl.09:00 - 12:00
28 aug kl.09:00 - 12:00
13 nov kl.09:00 - 12:00
 
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Tjörn

År 2023  
30 jan kl.13:00 - 16:30
24 apr kl.13:00 - 16:30
30 aug kl.13:00 - 16:30
15 nov kl.13:00 - 16:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2018-10-15 10:12