Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala psykiatrigrupper

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.  Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård.

Närområdet utgör basen för det medborgar- och patientinriktade samverkansarbetet.

Varje kommun bildar ett närområde som har en lokal psykiatrigrupp. Den lokal psykiatrigrupp har ett övergripande lednings- och samordningsansvar för samverkansarbetet som berör personer som behöver samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser.

Mötestider Ale

08 jan kl. 13:00 - 15:00
09 apr kl. 13:00 - 15:00
20 aug kl. 13:00 - 15:00
05 nov kl. 13:00 - 15:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Kungälv

24 maj kl. 09:00 - 12:00
06 sep kl. 09:00 - 12:00
06 dec kl. 09:00 - 12:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Stenungsund

11 jan kl.08:00 - 10:00
12 apr kl.08:00 - 10:00
23 aug kl.08:00 - 10:00
08 nov kl.08:00 - 10:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Mötestider Tjörn

09 jan kl.13:00 - 14:30
10 apr kl.13:00 - 14:30
21 aug kl.13:00 - 14:30
06 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2019-09-12 21:20