Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Genomförda utbildningar & konferenser

Genomförda utbildningar & konferenser

 • Du som är chef eller ledare erbjuds nu en utbildning som ska ge en god grund i att fortsätta utveckla arbetet med SIP som verktyg i samverkan.

 • Workshop 1 feb 2021 kl 9-12, för implementering av överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland”. Workshopen hålls digitalt och målgrupperna är SIMBA:s utvecklingsgrupp Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga, lokala samverkansgrupper för barn och unga samt vårdcentralschefer.

 • Den 13 oktober hölls en halvdags workshop med information och erfarenheter av arbete med Delat Beslutsfattande och Handbok i brukarinflytande för SIMBA:s utvecklingsgrupper kring psykisk hälsa samt lokala psykiatrigrupper och lokala Västbusgrupper - både vuxen och barn & unga.

 • Välkommen till en kick-off den 20 januari 2020, inför uppstarten av det delvis förändrade arbetssättet vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

 • Inbjudan till en utbildning om ett delvis förändrat arbetssätt vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utbildningen ges vid flera tillfällen under januari och februari 2020, i både Kungälv och Stenungsund.

 • SIMBA bjuder in till en workshop kring de lokala psykiatrigruppernas uppdrag, måndag 9 december i Stenungsund.

 • SIMBA bjuder in till en workshop kring de lokala Västbusgruppernas uppdrag, måndag 25 november i Stenungsund.

 • Socialtjänsten och Psykiatriska kliniken bjuder in till en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda i SIMBA-området, som i sitt arbete möter personer med psykiska funktionsnedsättningar. Torsdag 17 oktober 2019.

 • Välkommen till en workshop om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Torsdag 10 oktober kl 13:00–16:30 på Burgårdens konferenscenter.

 • Den 9 november 2018 var politiker och chefer inbjudna till ett informationsmöte gällande ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor.

 • Den 10,11 och 16 oktober  ges utbildning i SIP. Utbildningen vänder sig företrädesvis till dig som arbetar med in- och utskrivningsprocessen från slutenvården och kan komma att ansvara för att upprätta eller delta i SIP-möten, oberoende av profession. Samma utbildning ges vid fyra tillfällen under de tre dagarna.

 • 12 oktober och 15 oktober ges information om SIP för företrädesvis till dig som är läkare och arbetar i in- och utskrivningsprocessen från slutenvården och kan komma att delta i SIP-möten. Samma information ges vid båda tillfällena.

 • Den 20 september 2018 välkomnas medarbetare inom SIMBAs verksamheter som arbetar med vård- och stödsamordning till en inspirationsdag.

 • Den 7-20 september ges utbildning i nya anpassade IT-tjänsten SAMSA. Tio utbildningstillfällen för  inplanerade med 16 platser/utbildningstillfällen. Platserna fördelas enligt följande: Två till primärvården, sex till Kungälvs sjukhus, en till Tjörns kommun, två till Ales kommun, två till Stenungsunds kommun och tre till Kungälvs kommun


Senast uppdaterad: 2018-08-31 11:31