Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Instruktörsträff i mars för Skörhet samt skattning enligt CFS

Välkommen på instruktörsträff med syftet att ge kunskap i skörhet samt skattning enligt CFS. Datum: 14/3 & 23/3.

Om träffen

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. I takt med att befolkningen åldras blir behovet av att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten alltmer angeläget.

Internationellt, bland annat från WHO, har man lyft fram begreppet »frailty« (översatt till »skörhet« på svenska) för att fånga den äldre individens svårigheter att klara sin vardag. WHO betonar då tillstånd som ökad sårbarhet, nedsatt förmåga att klara stressituationer och nedsatta kroppsfunktioner. Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar varandra, men kan inte ersätta varandra. Eftersom skörhet är ett dynamiskt tillstånd som delvis går att förebygga och behandla är det av stor betydelse att tillståndet medvetandegörs och förtydligas.

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av skörhet/funktionsnedsättning. (Källa: F3HE.pdf (lakartidningen.se) )

Målgrupper

Personer utsedda av verksamheten att vara instruktörer

Tid och plats

Tid: Den 14 mars klockan 13:30–15:30 
Plats: Kungälv, Mimers hus; lokal: Hörsal 2

Tid: Den 23 mars klockan 13:30–15:30
Plats: Kungälv, Mimers hus; lokal: Hörsal 2

Samma information ges vid båda tillfällena.

Program/Innehåll

  • Samverkan i SIMBA-området kring skörhets hos äldre samt skattning enligt CFS-skalan
  • Kort genomgång/repetition av skörhetsbegreppet och CFS-skalan
  • Övningar
  • Allmän diskussion om fall och tips för skattning
  • Instruktörernas uppdrag

Förberedelser

Inför mötet behöver ni haft dialog inom era verksamheter hur ni ska arbeta utifrån den beslutade rutinen samt helst också genomfört några skattningar.

Instruktörernas uppdrag är att följa upp att den beslutade rutinen implementeras samt följs och uppmärksamma ledningen om detta inte görs. Därtill att utbilda nyanställd personal i rutin och skattning enligt CFS-skalan och vid behov genomföra repetitionsutbildningar.

Anmälan

Anmälan sker via e-post senast två veckor före varje tillfälle till: carina.vesterelve@vgregion.se 

Vid frågor kontakta:
Carina Westerelve
Processledare SIMBA
0700-20 76 04
carina.vesterelve@vgregion.se 

Välkommen!

Digital inbjudan (pdf): Instruktörsträff – skörhet och CFS


Senast uppdaterad: 2023-02-06 17:41