Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa - barn och unga

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga ska stärka arbetet med att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar, med målsättningen att samverkansarbetet ska öka möjligheterna för barn och unga att fullfölja sina studier. Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Målgruppen i befolkningen är

  • Barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – barn och unga ska bland annat fungera som ledningsgrupp för det delregionala arbetet för barns och ungas hälsa och fungera som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring barn och unga.

Utvecklingsgruppen ska också samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Mötestider

År 2022  
07 feb kl.10:00 - 12:00
02 maj kl.10:00 - 12:00
05 sep kl.10:00 - 12:00
21 nov kl.10:00 - 12:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2021-02-16 14:53