Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa – barn och unga

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – barn och unga ska stärka arbetet med att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar, med målsättningen att samverkansarbetet ska öka möjligheterna för barn och unga att fullfölja sina studier. Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Målgruppen i befolkningen är

  • Barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – barn och unga ska bland annat fungera som ledningsgrupp för det delregionala arbetet för barns och ungas hälsa och fungera som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring barn och unga.

Utvecklingsgruppen ska också samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Sedan 1 januari 2021 arbetar vi utifrån Överenskommelse för barns och ungas hälsa. Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

VästBus tidigare riktlinjer ersätts av denna överenskommelse samt av ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - läs mer på den länsgemensamma sidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Mötestider

År 2024  
31 jan kl.10:00 - 12:00
08 maj kl.10:00 - 12:00
04 sep kl.10:00 - 12:00
20 nov kl.10:00 - 12:00
   
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2022-11-28 13:52