Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala samverkansgrupper Barn och ungas psykiska hälsa

Syftet med de lokala samverkansgrupperna Psykisk hälsa - barn och unga, är att vara basen i det individinriktade samverkansarbetet kring barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som har behov av samordnade vård-, stöd- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Varje kommun bildar ett närområde som har en lokal samverkansgrupp för Psykisk hälsa - barn och unga. Den lokala samverkansgruppen har ett övergripande lednings- och samordningsansvar för samverkansarbetet som berör personer som behöver samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser.

 Målgruppen i befolkningen är

  • Barn och ungdomar, 0-20 år och deras familjer     

Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov.

Letar du efter Västbusgrupperna?

I samband med implementeringen av den nya länsgemensamma överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland försvinner begreppet Västbus. Riktlinjen för Västbus ingår i överenskommelsen, som gäller från 1 januari 2021.

Barn och ungas hälsa - lär mer på den länsgemensamma sidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Mötestider Ale

År 2021
03 mars kl. 08:15-09:15
05 maj kl. 08:15-09:15
Lokal/länk för digitalt möte meddelas i kallelsen.

 

Mötestider Kungälv

År 2021  
14 april kl.10:00-12:00
02 juni kl.10:00-12:00
Lokal/länk för digitalt möte meddelas i kallelsen.

 

Mötestider Stenungsund/Tjörn

År 2021  
03 mars kl. 13:30-15:00
31 maj kl. 13:30-15:00
Lokal/ länk till digitalt möte meddelas i kallelsen

Bas för agenda

För att öka förutsättningarna för att det individinriktade samverkansarbetet utvecklas i gemensam riktning inom SIMBA-området  har beslut tagits om att ha en gemensam bas för agendorna till möten i de lokala samverkansgrupperna kring barn och ungas psykiska hälsa.

Bas för agenda till möten i de lokala samverkansgrupperna kring barn och ungas hälsa


Senast uppdaterad: 2021-02-18 19:58