Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala samverkansgrupper Barn och ungas psykiska hälsa

Syftet med de lokala samverkansgrupperna Psykisk hälsa - barn och unga, är att vara basen i det individinriktade samverkansarbetet kring barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som har behov av samordnade vård-, stöd- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Varje kommun bildar ett närområde som har en lokal samverkansgrupp för Psykisk hälsa - barn och unga. Den lokala samverkansgruppen har ett övergripande lednings- och samordningsansvar för samverkansarbetet som berör personer som behöver samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser.

 Målgruppen i befolkningen är

  • Barn och ungdomar, 0-20 år och deras familjer     

Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Sedan 1 januari 2021 arbetar vi utifrån Överenskommelse för barns och ungas hälsa. Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

VästBus tidigare riktlinjer ersätts av denna överenskommelse samt av ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - läs mer på den länsgemensamma sidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Bas för agenda

För att öka förutsättningarna för att det individinriktade samverkansarbetet utvecklas i gemensam riktning inom SIMBA-området  har beslut tagits om att ha en gemensam bas för agendorna till möten i de lokala samverkansgrupperna kring barn och ungas psykiska hälsa.

Bas för agenda till möten i de lokala samverkansgrupperna barn och unga (2023-02-01)

Mötestider Ale

År 2024
07 feb kl. 10:00-12:00
15 maj kl. 10:00-12:00
25sep kl. 10:00-12:00
04 dec kl. 10:00-12:00
   
Lokal/länk för digitalt möte meddelas i kallelsen.

 

Mötestider Kungälv

År 2024  
23 feb kl.10:00-12:00
31 maj kl.10:00-12:00
   
   
   
Lokal/länk för digitalt möte meddelas i kallelsen.

 

Mötestider Stenungsund

År 2023  
03 feb kl.13:00-15:00
05 maj kl.13:00-15:00
   
   
   
Lokal/ länk till digitalt möte meddelas i kallelsen

Mötestider Tjörn

År 2024  
19 feb kl.14:00-16:00
07 maj kl.14:00-16:00
16 sep kl.10:00-12:00
02 dec kl.09:00-11:00
   
Lokal/ länk till digitalt möte meddelas i kallelsen

 


Senast uppdaterad: 2023-01-23 10:28