Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansområden

Närvårdsamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vård- och omsorgsgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Individens vård och omsorg ska inte störas av organisatoriska gränser. Här finns information om några av de områden där samverkan sker inom SIMBA.

Samverkansområden

  • Varje vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin för avvikelsehantering finns framtagen, enligt det regionala hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft den 1 april 2017.

  • SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området.

  • Mobil närvård är en modell för god sammanhållen nära vård, för att undvika onödiga sjukhusvistelser.

  • Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 innebär en omställning i arbetssättet, där syftet är att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

  • Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

  • Inom SIMBA-området har politiska beslut fattats att det ska finnas en socialmedicinsk mottagning för vuxna i varje kommun. Det finns politiska beslut om att starta mottagningar för barn, unga och unga vuxna med risk- och missbruk.

  • Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisationsform inom psykiatrin för att samordna vård och stöd runt en person. Genom att arbeta utifrån konceptet för VSS främjas långsiktig återhämtning då detta medför att insatser koordineras och sker i rätt ordning.


Senast uppdaterad: 2018-03-14 17:19