Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansområden

Närvårdsamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vård- och omsorgsgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Individens vård och omsorg ska inte störas av organisatoriska gränser. Här finns information om några av de områden där samverkan sker inom SIMBA.

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Inom SIMBA-området genomförs en gemensam satsning under 2022 för att sätta levnadsvanor i fokus.

Suicidprevention

SIMBA har tagit fram en handlingsplan för suicidprevention, som kopplar an till den länsgemensamma handlingsplanen. I samarbete med Samordningsförbundet Älv & Kust, erbjuds också instruktörsutbildning i metoden MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld. SIMBA:s vårdgivare ansvarar för att respektive personal är utbildad för att efterfråga och tidigt upptäcka våld i nära relationer.

Mobil närvård

Mobil närvård är en modell för god sammanhållen nära vård, för att undvika onödiga sjukhusvistelser. Här ingår även Mobilt palliativt team.

två kvinnor sedda bakifrån går i en sjukhuskorridor

Samverkan vid in- och utskrivning

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 syftar till att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

Logotyp för Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland

SIP - samordnad individuell plan

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 syftar till att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

Två personer sedda bakifrån där den ena lutar sig mot den andres axel

Vård- och stödsamordning och RACT

Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisations- och samarbetsform som används inom SIMBA-området för personer med psykiska funktionshinder, med behov av att samordna vård och stöd.

Avvikelsehantering

Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker. Rapportering av negativa händelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Från och med 1 januari 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.


Senast uppdaterad: 2021-12-27 18:10