Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Egenvårdsrutin

Ändrade regler om egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård upphörde att gälla vid utgången av februari 2023. Lagen (2022:1250) om egenvård trädde i kraft den 1 januari 2023”

För mer information se Socialstyrelsens meddelandeblad.

 

Mer information om egenvård finns också på Socialstyrelsens hemsida för Samlat stöd för patientsäkerhet

 

På gång

Under mars- april pågår en behovsinventering av behovet av länsgemensamma styrdokument inom området egenvård och en sammanställning görs över hur den nya lagen påverkar. Arbetet kommer ligga till grund för en översyn av länsgemensamma styrdokument kring egenvård. Tills vidare kan Samverkansrutin Egenvård 2013, fortsatt användas men man behöver även ta del av den nya lagstiftningen.

Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam egenvårdsrutin. Rutinen gäller bedömning av om en ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person som egenvård.

Den hälso- och sjukvård som patienten utför själv, eller med hjälp av någon som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, är egenvård och omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas som hälso- och sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut om egenvård ska planera vården tillsammans med involverade aktörer. Behov av att utföra ordinationen kan finnas i ordinärt och särskilt boende, vid korttidsvistelse, daglig verksamhet och förskola/ skola.

Egenvårdsrutin

Angela Olausson

Processledare Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena Ek

Strateg, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Koncernkontoret: Avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Senast uppdaterad: 2024-03-11 13:17