Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås

Nyheter - SAMLA

SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. 

Det innebär att vi tillsammans arbetar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

 

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring.

  • Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.

  • I hälso- och sjukvårdsavtalet regleras ansvarsfördelning och samverkan för individer som kommunen och regionen har gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det politiska Samrådsorganet (SRO), har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen (VGR) och Verkställande Direktör för VästKom, uppdraget att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod.

  • Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.


Senast uppdaterad: 2020-04-02 15:33