Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansteam barn & unga

Första linjen för barn och ungas psykisk hälsa innebär att kommun och landsting möts kring barn och unga mellan 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa och deras familjer i ett integrerat arbetssätt. Detta innebär att efter samtycke förs en dialog mellan primärvård, elevhälsa och socialtjänst.

Om ett barn visar tecken på psykisk ohälsa gör den verksamheten som upptäcker det en strukturerad bedömning där barnets syn på situationen är viktig. Om barnet ska tas upp i teamet tillfrågas alltid föräldrar och ungdom om samtycke. Om det bedöms finnas ett behov av samordnade insatser kan en SIP-Samordnad individuell plan vara aktuell. Barnet och familjen får den insats som teamet identifierar behövs.

Samverkansteam barn & unga som består av representanter från skola, socialtjänst samt primärvård. finns i Leum fortsättningsvis 2022. Den anställde psykologen på utsedd vårdcentral i är primärvårdens representant i teamet. I Alingsås kommun har ett arbete påbörjats som innebär att se över strukturen för samverkan för Barn och ungas psykiska hälsa med utgångsppunkt från modellen som reviderades 2021.

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2022-02-07 21:03