Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansteam barn & unga

Första linjen för barn och ungas psykisk hälsa innebär att kommun och landsting möts kring barn och unga mellan 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa och deras familjer i ett integrerat arbetssätt. Detta innebär att efter samtycke förs en dialog mellan primärvård, elevhälsa och socialtjänst.

Ett SAMLA-team har i september 2019 inrättas i Leum och Alingsås kommun och består av representanter från skola, socialtjänst samt primärvård. Den anställde psykologen på utsedd vårdcentral i varje kommun är primärvårdens representant i teamet. 

2020-10-12 Beslutade Samordningsgruppen om ett namnbyte till Samverkansteam barn & unga

Om ett barn visar tecken på psykisk ohälsa gör den verksamheten som upptäcker det en strukturerad bedömning där barnets syn på situationen är viktig. Om barnet ska tas upp i teamet tillfrågas alltid föräldrar och ungdom om samtycke. Om det bedöms finnas ett behov av samordnade insatser kan en SIP-Samordnad individuell plan vara aktuell. Barnet och familjen får den insats som teamet identifierar behövs.

Projektledare Karin Svensson kommer att följa de två teamen och uppföljning, utvärderingar och förbättringar sker över tid.


Mötestider 2021

Se mötestider för Utvecklingsgrupp Barn och unga

Karin Svensson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektledare SAMLA-team

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-04-04 13:25