Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Första linjen barn och unga psykiska hälsa

Första linjen barn och ungas psykisk hälsa innebär att kommun och region möts kring barn och unga mellan 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa och deras familjer i samverkan. Detta innebär att efter samtycke kan dialog föras mellan regional primärvård, elevhälsa och socialtjänst.

När ett barn visar tecken på psykisk ohälsa gör den aktuella verksamheten som upptäcker det eller får kännedom, en bedömning där barnets, ungdomens och vårdnadshavares syn på situationen är viktig. Om det finns ett behov av samordnade insatser bör/kan en SIP-Samordnad individuell plan initieras. 

2023 finns ny samverkansmodell, se dokument nedan.

Illustration Tidiga insatser i samverkan för barn och unga med psykisk ohälsa


Tillägg - Samverkansteam barn & unga som består av representanter från skola, socialtjänst samt regional primärvård finns i Leum fortsättningsvis 2023. Den anställde psykologen på utsedd vårdcentral är den regionala primärvårdens representant i teamet. 

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2023-05-10 10:34