Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mini-Maria mottagning

Tillgängliga och tidiga insatser är ett av de fokusområden som regeringen pekat ut som särskilt viktiga. Från detta fokusområde har två mål för barn och unga formulerats i handlingsplanen för VGR; ”Barn och unga med psykisk ohälsa skall få rätt insatser i rätt tid” och ”Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga”. Det framgår av handlingsplanen att det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att tidigt identifiera dessa unga.

Mini-Maria mottagning

Mini-Maria mottagning är integrerad mottagning som vänder sig till barn och unga med risk och missbruk. Syftet med en integrerad mottagning är att erbjuda målgruppen samordnade insatser från kommun och region i form av evidensbaserad vård och behandling av hög kvalitet. Mini-Maria mottagning vänder sig till ungdomar med risk- och missbruksproblem, doping eller spelproblem och på mottagningarna ges behandling av alkohol- och narkotikamissbruk samt även rådgivning och stöd för ungdomar och/eller anhöriga.

Inom vårdsamverkan i Alingsås och Lerum har både kommun och landsting sett ett behov av att lokalt starta Mini-Maria mottagning för att tillgodose kommuninvånarnas behov av samordnade insatser.

På Samordningsgruppens möte med politiken 2019-11-22 lyftes frågan om att starta arbetet med att identifiera behovet av Mini-Maria mottagning i SAMLA. Representanterna i Samordningsgruppen och det politiska samrådet biföll till att som förslaget presenterades anlita en resurs inom SAMLA som samordnar uppdraget.

Karin Svensson har uppdraget som Delregional samordnare från 1 februari i SAMLA.

Karin Svensson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2020-02-27 08:01