Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Politiska samrådsgruppen

SAMLAs politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närsjukvårdsfrågor.

Även att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande närvårdssamverkan.

Därutöver har SAMLA politiska samrådsgrupp till uppgift att följa upp resultaten av närvårdssamverkan utifrån fastställda målområden samt återrapportera till respektive nämnder och styrelser.

Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut. Fastställande av inriktningsbesluten sker i respektive berörd nämnd/styrelse. Den politiska samrådsgruppen sammanträder två gånger per år samt vid behov.

Mötestider 2023

17 mars klockan 13.00–16.00

22 september klockan 13.00–15.00, Gemensam lunch mellan 12.00–13.00

15 december klockan 13.00–16.00

Protokoll Politiska samrådsgruppen

Titel

Senast uppdaterad: 2023-06-01 10:37