Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Politiska samrådsgruppen

SAMLAs politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma vårdsamverkansfrågor.

Även att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande vårdsamverkan.

Därutöver har SAMLA politiska samrådsgrupp till uppgift att följa upp resultaten av vårdssamverkan SAMLA aktiviteter utifrån fastställda målområden samt återrapportera till respektive nämnder och styrelser.

Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut. Fastställande av inriktningsbesluten sker i respektive berörd nämnd/styrelse. Den politiska samrådsgruppen sammanträder två till tre gånger per år.

Mötestider 2024

15 mars klockan 13.00–16.00

27 september klockan 13.00–15.00

29 november klockan 09.00–16.00 Konferens Barn och unga tema på Grand Hotel Alingsås

Protokoll Politiska samrådsgruppen

Titel

Senast uppdaterad: 2024-02-15 10:54