Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser i samverkan

Personer i behov av hälso- och sjukvården förväntar sig att få en god vård av hög medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig också att vården skall vara säker.

När det trots allt uppstår fel och brister i de samordnade vårdåtgärderna och insatserna är det av central betydelse att saken utreds, ansvarsförhållandena klarläggs och att åtgärder vidtas för att undvika att samma fel och brister uppstår igen.

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. 2020-09-11 tog SAMLA Samordningsgrupp beslut att följa den regionala antagna rutinen https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/ 

Ett effektivt system för att rapportera, analysera och dra lärdom av avvikande händelser är grundläggande för patientsäkerhetsarbetet.


Senast uppdaterad: 2018-04-04 13:27