Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en ny lag som ersatte tidigare betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Västra Götalandsregionen och VästKom har sedan tidigare en överenskommelse via Hälso- och sjukvårdsavtalet, som legat till grund för framtagandet av de styrande dokumenten för samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården.

Västra Götalandsregionen och VästKom har gemensamt tagit fram och beslutat tre övergripande dokument enligt nedanstående lista:

  • Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland
  • Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA

Syftet är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker med den enskildes behov, inflytande och självbestämmande som utgångspunkt. Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.


Senast uppdaterad: 2023-06-01 10:54