Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt Tidig upptäckt, tidiga insatser i Alingsås

Projekt Tidig upptäckt, tidiga insatser startade i Västra Götalandsregionen 2018 med Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som projektägare och på uppdrag av Södra hälso-och sjukvårdsnämnden.Under projektet i Södra Älvsborg arbetades en modell fram med nya arbetssätt för samverkan och samarbete kring små barn med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. 

Projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser anslöt även till Regionala Barnuppdragets(RBU) pilotnätverk 2019. Projektet har sedan dess ingått som en av flera lärandepiloter inom ramen för RBU och hör där tillutvecklingsområde Nära Vård.

2022-03-23 beslutade även Västra hälso-och sjukvårdsnämnden att tilldela medel för projekt Tidig upptäckt, tidiga insatseri sitt nämndområde. Regionhälsan har därefter tillfrågats och accepterat att vara ansvarig förvaltning på utförarsidan, för att i nära samverkan med berörda verksamheter inom kommun och hälso-och sjukvård starta pilotverksamhet.

I september-oktober 2022 presenterades modellen för SAMLA-Vårdsamverkan Lerum Alingsås och beslut togs där att pröva modellen i pilotprojekt i Alingsås kommun.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att små barn med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser får en så gynnsam utveckling som möjligt med ökad fysisk, psykisk och social hälsa som följd. Genom att förändra arbetssätt förmålgruppen mot en mer nära och sammanhållen vård och omsorg, kan hälsa främjas för barnet med familj.

Tove Kihl

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-10 14:34