Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-Samordnad individuell plan

Samordnad individuellt plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter inom SAMLA när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå.

Patientsäkerheten stärks och individen får en tryggare och bättre vård och omsorg. Arbete ska bidra till uppfyllande av satta mål regiongemensamt antagen riktlinje samt länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Karolina Wolmhag är ansvarig delregional SIP-samordnare i SAMLA. 

Karolina representerar SAMLA i en regional arbetsgrupp som har reviderat Regional riktlinje för SIP -Samordnad individuell plan. Informationsmaterial och utbildningsmaterial ses över och en implementering är påbörjad 2020-12.

Samtliga utvecklingsgrupper i SAMLA är ansvariga för arbetet då SIP är för alla målgrupper.

Information om SIP på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland inkl mallar & stödmaterial
och på SKL http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/


Senast uppdaterad: 2022-09-21 10:15