Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-Samordnad individuell plan

Samordnad individuellt plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter inom SAMLA när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå.

Patientsäkerheten stärks och individen får en tryggare och bättre vård och omsorg. Arbete ska bidra till uppfyllande av satta mål regiongemensamt antagen riktlinje samt länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Karolina Wolmhag är sedan den 1 maj utsedd att vara SIP-samordnare i SAMLA. Karolina arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården i Lerums kommun.

Karolina kommer att representera SAMLA i en regional arbetsgrupp som ska redigera nuvarande regional riktlinje och se över allt utbildningsmaterial. Utvecklingsgrupp Äldre i SAMLA är styrgrupp för arbetet men SIP är för alla målgrupper så information kommer löpande till samtliga utvecklingsgrupper.

Se regionalt material på http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/vardplanering/sip/ 
och på SKL http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/


Senast uppdaterad: 2019-07-05 11:16