Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Västra Götaland

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv.

  • Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring.

  • Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.

  • I hälso- och sjukvårdsavtalet regleras ansvarsfördelning och samverkan för individer som kommunen och regionen har gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det politiska Samrådsorganet (SRO), har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen (VGR) och Verkställande Direktör för VästKom, uppdraget att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i samverkan för bästa möjliga vård och omsorg

När en person behöver insatser från både kommun och region ska verksamheterna arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård och stöd.

Information och dokument om vårdsamverkan och ledningsstrukturen. Här hittar du även de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansområden med representanter från kommun, primärvård och sjukhus.

Omställningen och FVM

Vill du veta vad som händer inom programmen Omställningen av hälso- och sjukvården och Framtidens vårdinformationsmiljö?

Följ arbetet på Västra Götalandsregionens och VästKoms webbplatser.