Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Västra Götaland

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • Tidiga insatser och inflytande över sina insatser är utgångspunkter i Överenskommelsen för barns och ungas hälsa, som gäller från och med 1 januari 2021. Många barn och unga med sammansatta och komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut.

  • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv.

  • Den 3 december genomfördes den digital Esther konferens med över 300 medverkande från hela Sverige.

  • NSPHiG bjuder in till lansering av en rykande färsk handbok i brukarinflytandeinom psykiatrisk vård och omsorg. Lanseringen riktar sig till dig som arbetar medpsykisk hälsa i kommun, region, myndighet eller brukarorganisation, men äröppen för alla som är intresserade av området.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i samverkan för bästa möjliga vård och omsorg

När en person behöver insatser från både kommun och region ska verksamheterna arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård och stöd.

Information och dokument om vårdsamverkan och ledningsstrukturen. Här hittar du även de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Delregional vårdsamverkan

I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansområden med representanter från kommun, primärvård och sjukhus.

Omställningen och FVM

Vill du veta vad som händer inom programmen Omställningen av hälso- och sjukvården och Framtidens vårdinformationsmiljö?

Följ arbetet på Västra Götalandsregionens och VästKoms webbplatser.