Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstudie om utveckling av länsgemensam uppföljning

Politiskt samrådsorgan (SRO) har den 23 maj ställt sig bakom att en förstudie ska genomföras avseende hur länsgemensam uppföljning av god och nära vård kan utvecklas och förbättras.

Alla 49 kommuner och Västra Götalandsregionen är eniga om behovet att kunna följa omställningen mot en god och nära vård. För att kunna göra detta på ett bra sätt kan man även behöva följa kvalitetsparametrar och kostnadsutveckling. En förstudie med kartläggning och behovsanalys är tänkt att ge svar på vilka nya mått och sätt att mäta som behöver utvecklas för att omställningen till god och nära vård ska kunna följas och drivas framåt.

Med början i september kommer två processledare och en arbetsgrupp att, med stöd av en vetenskaplig referensgrupp, ta fram förslag på nya mått och mätningar, samt en plan för genomförande och kostnader för ett eventuellt fortsatt uppdrag. Förslaget planeras vara klart i januari 2025 för SRO att ta ställning till, utifrån prioritering och fortsatt finansiering.

Mer läsning finns under Pågående uppdrag.


Senast uppdaterad: 2024-06-17 08:59