Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala hjälpmedel i samverkan

Öppna digital dialogträffar

För dig som har frågor kring arbetet med digitala hjälpmedel eller vill veta mer arrangerar vi öppna dialogträffar på Teams. Se datum och anslut till träffarna här!

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan syftar till att påbörja införandet av ett samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland. Projektet kallades tidigare ”Välfärdsteknik i samverkan” men har nu bytt namn till ”Digitala Hjälpmedel i samverkan”.

Tidslinje

Tidslinje för digitala hjälpmedel

Frågan om samverkan kring digitala hjälpmedel utreds      

Våren 2021 initieras utredning Välfärdsteknik i samverkan. Utredningen undersöker om och hur ett definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götalands län via Hjälpmedelscentralen.

Utredningen visar på goda möjligheter

Hösten 2021 visar utredningen att det finns stora vinster om Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna samarbetar kring försörjning av digitala hjälpmedel. Ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel tas fram och förankras.

Förslaget på samverkansavtal erhåller brett stöd    

Våren 2022 erhåller förslaget på utökat samarbete, genom framtaget förslag på samverkansavtal, ett brett stöd i länet. 33 remissinstanser (100% av svarande) ställer sig positiva till ramarna för samarbetet.

Ledningsrådet beslutar att införa de första produkterna i sortimentet   

Sommaren 2022 fattar Ledningsrådet beslut om att införa de fem första produkterna.  Förberedelser för upphandling av produkterna initieras.

Samverkansavtalet är ute hos huvudmännen för beslut

Hösten 2022 är samverkansavtalet för utökat samarbete kring digitala hjälpmedel ute för beslut hos huvudmännen. VästKom, Ledningsrådet MTP, SRO samt kommunalförbunden har sedan tidigare ställt sig bakom avtalet.

Upphandlingar för de första produkterna annonseras  

Hösten 2022 annonseras upphandlingarna av de första produkterna. Arbetet med upphandlingar av kommande produkter fortskrider.

Första produkterna är på plats i sortimentet

De första produkterna finns i sortimentet för både kommuner och regionen. Det finns möjlighet att köpa eller hyra produkter, med kompetent personal som erbjuder utbildning, rådgivning, logistik och tekniskt underhåll.

Uppdrag

Under år 2021 hade projektet Välfärdsteknik i samverkan i uppdrag att genom en utredning ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen. Projektet genomförde en utredning som nu är färdigställd och sammanställs i tre dokument nedan:

För 2022 förlängs uppdraget och kompletteras för att innefatta:

 • Påbörja genomförandet genom att ta fram och förankra ett regionalt samverkansavtal samt förtydligade uppdrag till berörda aktörer
 • Stödja styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel samt linjeorganisationen i arbetet med att omsätta den tänkta modellen och resultatet från utredningen till ordinarie drift
 • Förbereda och stödja stegvis utrullning av utvalda produktområden i linjeorganisationen
 • Säkerställa att frågan om hur datahantering ska lösas på kort- och lång sikt omhändertas på ett ändamålsenligt sätt
 • Kontinuerligt vidareutveckla modellen baserat på de lärdomar som framkommer när genomförande påbörjas

Ansvarig för uppdraget är VästKoms tillförordnade VD Helena Söderbäck och VGRs Digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Uppdragsbeskrivning Digitala hjälpmedel i samverkan i samverkan, PDF

Avsiktsförklaring Välfärdsteknik i samverkan, PDF

Digitala hjälpmedel

I detta uppdrag används genomgående begreppet “digitala hjälpmedel”. Med detta avses både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter och det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. Projektets officiella definition av ”Digitala hjälpmedel” lyder:

”Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att

 • bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
 • kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.”

Nyheter om Välfärdsteknik i samverkan

  • Madeleine Stark
   Projektägare och ordförande för styrgruppen
  • Karl Fors​ 
   Projektägare ​
  • Måns Ottertun
   Representant från ledningen för Regionservice​
  • Annelie Bjerde
   Representant Ledningsrådet MTP från VästKom​
  • Peter Amundin
   Representant Ledningsrådet MTP från Västra Götalandsregionen​
  • Lars Loftäng
   Representant ifrån inköpsfunktionen Västra Götalandsregionen​
  • Carina Helgesson Björk 
   Representant ifrån Göteborgs Stad​
  • Roger Granat, Uddevalla kommun
   Behovsägare - kommunsidan​
  • Mats Dahl Områdeschef primärvård
   Behovsägare - regionsidan
  • Anette Alfredsson Regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor vid Ledningsråd Medicintekniska produkters samverkansfunktion, anställd inom Västra Götalandsregionen men företräder både kommunerna och regionen
  • Anna Andersson Enhetschef KommunRehab, Uddevalla kommun
  • Carina Arvidsson e-Hälsosamordnare & Medicinskt ansvarig samordnare, Grästorps kommun
  • Camilla Malmer Delprojektledare egenmonitoreringsprojektet, Västra Götalandsregionen
  • Karin Jacobsson Funktionsledare digitalisering, Västra Götalandsregionen
  • Jonas Wiik Verksamhetschef Hjälpmedelscentralen, Västra Götalandsregionen
  • Julia Gadd Strategisk inköpare hjälpmedel och ortopedteknik Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
  • Linda Stalfors Regionjurist, Västra Götalandsregionen
  • Per Holmberg Systemförvaltare, Ulricehamns kommun
  • Yvonne Witzöe Projektledare för AllAgeHub, Göteborgsregionen
  • Åsa Wall Planeringsledare välfärdsteknik, Göteborg stad
  • Adam Krantz Projektledare, VästKom
  • Emma Övelius & Christofer Montell Projektledare, Västra Götalandsregionen

Emma Övelius

Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rosanna Björklund

Delprojektledare med ansvar för produkter inom socialtjänst VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-13 09:38