Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala hjälpmedel i samverkan

Öppna digital dialogträffar

För dig som har frågor kring arbetet med digitala hjälpmedel eller vill veta mer arrangerar vi öppna dialogträffar på Teams. Se datum och anslut till träffarna här!

Att samarbeta i Västra Götaland kring digitala hjälpmedel inom vård och socialtjänst är ett naturligt nästa steg i arbetet för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg i Västra Götaland. Över tid bygger vi en gemensam ”butik” för digitala hjälpmedel inom socialtjänst och hälso- och sjukvård utifrån invånarnas och verksamheternas behov. För att åstadkomma detta samarbetar regionen och 47 kommuner i länet kring gemensamt sortiment, upphandling, regelverk, logistik och support.

Tidslinje

Tidslinje för digitala hjälpmedel

Frågan om samverkan kring digitala hjälpmedel utreds      

Våren 2021 initieras utredning Välfärdsteknik i samverkan. Utredningen undersöker om och hur ett definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götalands län via Hjälpmedelscentralen.

Utredningen visar på goda möjligheter

Hösten 2021 visar utredningen att det finns stora vinster om Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna samarbetar kring försörjning av digitala hjälpmedel. Ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel tas fram och förankras.

Förslaget på samverkansavtal erhåller brett stöd    

Våren 2022 erhåller förslaget på utökat samarbete, genom framtaget förslag på samverkansavtal, ett brett stöd i länet. 33 remissinstanser (100% av svarande) ställer sig positiva till ramarna för samarbetet.

Ledningsrådet beslutar att införa de första produkterna i sortimentet   

Sommaren 2022 fattar Ledningsrådet beslut om att införa de fem första produkterna.  Förberedelser för upphandling av produkterna initieras.

Samverkansavtalet är ute hos huvudmännen för beslut

Hösten 2022 är samverkansavtalet för utökat samarbete kring digitala hjälpmedel ute för beslut hos huvudmännen. VästKom, Ledningsrådet MTP, SRO samt kommunalförbunden har sedan tidigare ställt sig bakom avtalet.

Upphandlingar för de första produkterna annonseras  

Hösten 2022 annonseras upphandlingarna av de första produkterna. Arbetet med upphandlingar av kommande produkter fortskrider.

Första produkterna är på plats i sortimentet

De första produkterna finns i sortimentet för både kommuner och regionen. Det finns möjlighet att köpa eller hyra produkter, med kompetent personal som erbjuder utbildning, rådgivning, logistik och tekniskt underhåll.

Uppdrag

Under år 2021 hade projektet Välfärdsteknik i samverkan i uppdrag att genom en utredning ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen. Projektet genomförde en utredning som nu är färdigställd och sammanställs i tre dokument nedan:

Från 2022 förlängs uppdraget och kompletteras för att innefatta:

 • Påbörja genomförandet genom att ta fram och förankra ett regionalt samverkansavtal samt förtydligade uppdrag till berörda aktörer
 • Stödja styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel samt linjeorganisationen i arbetet med att omsätta den tänkta modellen och resultatet från utredningen till ordinarie drift
 • Förbereda och stödja stegvis utrullning av utvalda produktområden i linjeorganisationen
 • Säkerställa att frågan om hur datahantering ska lösas på kort- och lång sikt omhändertas på ett ändamålsenligt sätt
 • Kontinuerligt vidareutveckla modellen baserat på de lärdomar som framkommer när genomförande påbörjas

Från årsskiftet 2022/2023 tillsattes resurser för att utreda hur data från digitala hjälpmedel långsiktigt bör hanteras för att säkerställa att invånarens hjälpmedel är ändamålsenliga utifrån ett datahanterings- och informationssäkerhetsperspektiv. Arbetet genomfördes i form av en förstudie som sammanfattas i nedanstående dokument".

Projektägare är Kristina Lännergren VD, VästKom och Magnus Kronvall Chef avdelning specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter, VGR

Uppdragsbeskrivning Digitala hjälpmedel i samverkan i samverkan

Avsiktsförklaring Välfärdsteknik i samverkan

Förstudie digital infrastruktur och datahantering för digitala hjälpmedel i samverkan

Digitala hjälpmedel

I detta uppdrag används genomgående begreppet “digitala hjälpmedel”. Med detta avses både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter och det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. Projektets officiella definition av ”Digitala hjälpmedel” lyder:

”Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att

 • bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
 • kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.”

Pilottest läkemedelsautomat

En gemensam upphandling av läkemedelsautomater har genomförts och fyra kommuner samt Hjälpmedelscentralen har deltagit i ett pilottest av den avancerade varianten av läkemedelsautomat. Pilottestet har resulterat i en rapport samt i lärande underlag och processer för införandet av läkemedelsautomater.

Om ni vill ta del av övrigt underlag kontakta Elin Hallström - elin.hallstrom@lumell.se

 

Ansöka om ny produktanvisning

För att ansöka om ny produktanvisning inom Hälso- och sjukvården hittar du ansökningsblanketten och mer information här.

För att ansöka om ny produktanvisning inom Socialtjänsten hittar du ansökningsblanketten här.

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan bistår gärna med hjälp att fylla i en ansökan om så önskas, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Nyheter om Välfärdsteknik i samverkan

Nyheter från Digitala hjälpmedel

 • Nyhetsbrev 27 - Kompetens behövs i upphandling av digitala lås och teknisk plattform
 • Nyhetsbrev 26 - Hjälp oss att förbättra samarbetet kring digitala hjälpmedel
 • Nyhetsbrev 25 - Läkemedelsautomat och glukosmätare finns nu i sortimentet
 • Nyhetsbrev 24 - Läkemedelsautomat möjlig att förskriva i februari
 • Nyhetsbrev 23 - Årets digitaliseringsinitiativ 2023
 • Nyhetsbrev 22 - Fokus på förberedelser för en lyckad lansering av läkemedelsautomat
 • Nyhetsbrev 21 - Samarbete kring digitala hjälpmedel fortsätter utvecklas
 • Nyhetsbrev 20 - Mycket på gång under hösten
 • Nyhetsbrev 19 - Spännande höst väntar
 • Nyhetsbrev 18 - Föreslå gärna fler produkter till det gemensamma sortimentet
 • Nyhetsbrev 17 - 35 kommuner har redan skrivit under de verkställande avtalen
 • Nyhetsbrev 16 - Uppdrag för förstudie kring långsiktig datahantering beslutat
 • Nyhetsbrev 15 - Samarbetet kring digitala hjälpmedel fortsätter stadigt framåt
 • Nyhetsbrev 14 - Till hösten väntas de första produkterna gå att beställa
 • Nyhetsbrev 13 - Under 2022 har samarbetet kring digitala hjälpmedel gått från idé till verklighet
 • Nyhetsbrev 12 - Det blir ett samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra götaland
 • Nyhetsbrev 11 - Vanliga frågor och svar
 • Nyhetsbrev 10 - Västra Götaland och flera kommuner har nu beslutat om samverkansavtalet för digitala hjälpmedel
 • Nyhetsbrev 9 - Den första kommunen har beslutat att underteckna samverkansavtalet
 • Nyhetsbrev 8 - Samverkansavtalet kring digitala hjälpmedel går ut för beslut
 • Nyhetsbrev 7 - Digitala hjälpmedel i samverkan är inne i en intensiv och spännande fas
 • Nyhetsbrev 6 - Vårens arbete med digitala hjälpmedel har startat
 • Nyhetsbrev 5 - Stort tack för värdefulla bidrag och dialog under året
 • Nyhetsbrev 4 - Bjud gärna in oss till dialog om förslaget på samverkansavtal om digitala hjälpmedel som till våren väntas gå på remiss
 • Nyhetsbrev 3 - Arbetet med digitala hjälpmedel engagerar hela Västra Götaland
 • Nyhetsbrev 2 - Nu utvecklar vi modellen för samarbete kring digitala hjälpmedel
 • Nyhetsbrev 1 - Välfärdsteknik i samverkan
  • Magnus Kronvalll
   Chef avdelning specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter samt vice ordförande för Ledningsrådet för hjälpmedel, Västra Götalandsregionen (projektägare och ordförande för operativa styrgruppen)
  • Håkan Sundberg
   Tf. VD Västkom samt Ordförande för Ledningsrådet för hjälpmedel (projektägare och vice ordförande för operativa styrgruppen)
  • Madeleine Stark
   Funktionsledare Samverkande vård och omsorg på Koncernstab digitalisering, Västra Götalandsregionen
  • Jonas Wiik
   Verksamhetschef Hjälpmedelscentralen, Västra Götalandsregionen
  • Ingemar Sesevic
   Enhetschef Medicinska specialiteter, läkemedel och hälsovård på Koncerninköp, Västra Götalandsregionen
  • Maria Ljung
   Representant Göteborgsregionen
  • Anette Alfredsson / Linda Augustsson
   Representant Samverkansfunktionen

Emma Övelius

Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-06-04 08:42