Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala hjälpmedel i samverkan

Öppna digital dialogträffar

För dig som har frågor kring arbetet med digitala hjälpmedel eller vill veta mer arrangerar vi öppna dialogträffar på Teams. Se datum och anslut till träffarna här!

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan syftar till att påbörja införandet av ett samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland. Projektet kallades tidigare ”Välfärdsteknik i samverkan” men har nu bytt namn till ”Digitala Hjälpmedel i samverkan”.

Tidslinje

Tidslinje för digitala hjälpmedel

Frågan om samverkan kring digitala hjälpmedel utreds      

Våren 2021 initieras utredning Välfärdsteknik i samverkan. Utredningen undersöker om och hur ett definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götalands län via Hjälpmedelscentralen.

Utredningen visar på goda möjligheter

Hösten 2021 visar utredningen att det finns stora vinster om Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna samarbetar kring försörjning av digitala hjälpmedel. Ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel tas fram och förankras.

Förslaget på samverkansavtal erhåller brett stöd    

Våren 2022 erhåller förslaget på utökat samarbete, genom framtaget förslag på samverkansavtal, ett brett stöd i länet. 33 remissinstanser (100% av svarande) ställer sig positiva till ramarna för samarbetet.

Ledningsrådet beslutar att införa de första produkterna i sortimentet   

Sommaren 2022 fattar Ledningsrådet beslut om att införa de fem första produkterna.  Förberedelser för upphandling av produkterna initieras.

Samverkansavtalet är ute hos huvudmännen för beslut

Hösten 2022 är samverkansavtalet för utökat samarbete kring digitala hjälpmedel ute för beslut hos huvudmännen. VästKom, Ledningsrådet MTP, SRO samt kommunalförbunden har sedan tidigare ställt sig bakom avtalet.

Upphandlingar för de första produkterna annonseras  

Hösten 2022 annonseras upphandlingarna av de första produkterna. Arbetet med upphandlingar av kommande produkter fortskrider.

Första produkterna är på plats i sortimentet

De första produkterna finns i sortimentet för både kommuner och regionen. Det finns möjlighet att köpa eller hyra produkter, med kompetent personal som erbjuder utbildning, rådgivning, logistik och tekniskt underhåll.

Uppdrag

Under år 2021 hade projektet Välfärdsteknik i samverkan i uppdrag att genom en utredning ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen. Projektet genomförde en utredning som nu är färdigställd och sammanställs i tre dokument nedan:

Från 2022 förlängs uppdraget och kompletteras för att innefatta:

 • Påbörja genomförandet genom att ta fram och förankra ett regionalt samverkansavtal samt förtydligade uppdrag till berörda aktörer
 • Stödja styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel samt linjeorganisationen i arbetet med att omsätta den tänkta modellen och resultatet från utredningen till ordinarie drift
 • Förbereda och stödja stegvis utrullning av utvalda produktområden i linjeorganisationen
 • Säkerställa att frågan om hur datahantering ska lösas på kort- och lång sikt omhändertas på ett ändamålsenligt sätt
 • Kontinuerligt vidareutveckla modellen baserat på de lärdomar som framkommer när genomförande påbörjas

Projektägare är Anneli Assmundson Bjerde Chef Välfärdsutveckling, VästKom och Peter Amundin Läkemedels- och hjälpmedelschef Koncernkontoret, VGR

Uppdragsbeskrivning Digitala hjälpmedel i samverkan i samverkan, PDF

Avsiktsförklaring Välfärdsteknik i samverkan, PDF

Digitala hjälpmedel

I detta uppdrag används genomgående begreppet “digitala hjälpmedel”. Med detta avses både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter och det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. Projektets officiella definition av ”Digitala hjälpmedel” lyder:

”Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att

 • bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
 • kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.”

Ansöka om ny produktanvisning

För att ansöka om ny produktanvisning inom Hälso- och sjukvården hittar du ansökningsblanketten och mer information här.

För att ansöka om ny produktanvisning inom Socialtjänsten hittar du ansökningsblanketten här.

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan bistår gärna med hjälp att fylla i en ansökan om så önskas, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Nyheter om Välfärdsteknik i samverkan

  • Annelie Bjerde
   Projektägare och Ordförande för styrgruppen samt vice ordförande för Ledningsrådet för hjälpmedel från VästKom
  • Peter Amundin
   Projektägare samt Ordförande för Ledningsrådet för hjälpmedel från Västra Götalandsregionen​
  • Madeleine Stark
   Representant Digitaliseringsstaben, Västra Götalandsregionen
  • Karl Fors​ 
   Representant Digital verksamhetsutveckling, VästKom
  • Jan Eriksson
   Representant Försörjningsförvaltningen, Västra Götalandsregionen
  • Lars Loftäng
   Representant Inköpsfunktionen, Västra Götalandsregionen​
  • Simon Andrén Cederholm
   Representant Göteborgs Stad​
  • Roger Granat,
   Behovsägare - kommunsidan​, Uddevalla kommun
  • Mats Dahl
   Behovsägare - regionsidan, Områdeschef primärvård

Emma Övelius

Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-06-08 08:08