Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Välfärdsteknik i samverkan

Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel

Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel är ute på remiss, under perioden 20 januari – 18 april 2022. 

Här kan berörda remissinstanser i Västra Götaland lämna remissvar.

I projektet Välfärdsteknik i samverkan ska det tas fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel till invånarna i Västra Götaland.

Uppdrag

I mars 2021 fattade Styrgrupp IT i Väst (SITIV) beslut om att genomföra projektet Välfärdsteknik i samverkan. Syftet är att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare. En nyckelfaktor i detta är att etablera samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kring digitala hjälpmedel, för att skapa största möjliga nytta för invånaren och huvudmännen.

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen.

Utredningens huvudsakliga frågeställningar rör vilka produkter som ska finnas i ett enhetligt sortiment, hur det praktiskt ska införas och tillhandahållas, vilka upphandlings- och avtalsformer som är lämpliga och hur organisation och finansiering ska fungera. Frågor som rör informationssäkerhet, datahantering och kostnadsfördelning är avgränsade från uppdraget. Arbetet ska slutredovisas senast den 17 december 2021.

Ansvarig för uppdraget är VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström och VGRs Digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Digitala hjälpmedel

I detta uppdrag används genomgående begreppet “digitala hjälpmedel”. Med detta avses både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter och det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. Projektets officiella definition av ”Digitala hjälpmedel” lyder:

”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte”

Uppdragsbeskrivning Välfärdsteknik i samverkan, PDF

Nyheter om Välfärdsteknik i samverkan

Ann-Charlotte Järnström, VD VästKom

Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör VGR

Johnie Berntsson, Avdelningschef för Vårdens digitalisering VGR

Karl Fors, Enhetschef för Digital verksamhetsutveckling VästKom

Jan Eriksson, Servicedirektör VGR

Annelie Bjerde, Enhetschef för Välfärdsutveckling VästKom

Peter Amundin, Läkemedels- och hjälpmedelschef VGR

Peter Häyhänen, Regional utvecklingschef digitalisering VGR

Lars Loftäng, Inköpschef VGR

Carina Helgesson Björk, Enhetschef för Intraservice Göteborgs stad

Carl-Peter Anderberg, Kvarterskliniken (PRIMÖR)

Anette Alfredsson, Samverkansfunktionen ledningsråd Medicintekniska produkter

Jonas Wiik, Hjälpmedelscentralen

Julia Gadd, Inköpsfunktionen VGR

Anna Andersson, Uddevalla

Carina Arvidsson, Grästorp

Åsa Wall, Göteborg

Per Holmberg, Ulricehamn

Yvonne Witzöe, AllAgeHub

Adam Krantz

Projektledare VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Christofer Montell

Projektledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Övelius

Projektledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-01-19 17:09