Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Välfärdsteknik i samverkan

I projektet Välfärdsteknik i samverkan ska det tas fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel till invånarna i Västra Götaland.

I mars 2021 fattade Styrgrupp IT i Väst (SITIV) beslut om att genomföra projektet Välfärdsteknik i samverkan. Syftet är att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare. En nyckelfaktor i detta är att etablera samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kring digitala hjälpmedel, för att skapa största möjliga nytta för invånaren och huvudmännen.

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen.

Utredningens huvudsakliga frågeställningar rör vilka produkter som ska finnas i ett enhetligt sortiment, hur det praktiskt ska införas och tillhandahållas, vilka upphandlings- och avtalsformer som är lämpliga och hur organisation och finansiering ska fungera. Frågor som rör informationssäkerhet, datahantering och kostnadsfördelning är avgränsade från uppdraget. Arbetet ska slutredovisas senast den 17 december 2021.

Ansvarig för uppdraget är VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström och VGRs Digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Digitala hjälpmedel

I detta uppdrag används genomgående begreppet “digitala hjälpmedel”. Med detta avses både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar inräknas inom ramen för hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik.

Uppdragsbeskrivning Välfärdsteknik i samverkan, PDF

Adam Krantz

Projektledare VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Christofer Montell

Projektledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Övelius

Projektledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-05-24 14:12