Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Erfarenhetsutbyte och stödmaterial kring hjälpmedel

Syftet med denna sida är att möjliggöra erfarenhetsutbyten och underlätta implementering av nya hjälpmedel och ge goda exempel på arbetssätt som underlättar för verksamheter. Dokumenten på sidan är både regiongemensamma och lokala exempel från enskilda kommuner eller vårdgivare. Sidan är ett komplement till de regiongemensamma styrande dokumenten så som handböcker, avtal och överenskommelser se startsidan för Hjälpmedel i Västra Götaland.

OBS! sidan är under uppbyggnad.

Dokument som publiceras på denna webbsida får laddas ner och användas. Dokumenten ska:

  • vara relevant för verksamheter som beställer/förskriver hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen eller Läkemedelsnära produkter
  • vara godkänt i den egna verksamheten
  • innehålla datum för när dokumentet antogs
  • innehålla kontaktuppgifter till en kontaktperson för dokumentet

För att publicera ett dokument, mejla samordning.hjalpmedel@vgregion.se.

Inaktuella dokument gallras bort av samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor efter kontakt med angiven kontaktperson.

Läkemedelsautomat

Under nedanstående rubriker finns länkar till regiongemensamma och lokala dokument som kan används som vägledning och inspiration i arbetet med verksamhetsutveckling. 

Information om läkemedelsautomat

Samlad information om digital läkemedelsautomat

Frågor och svar gällande läkemedelsautomat

Pilottest

Rapport från pilottest för avancerad läkemedelsautomat

Presentation från erfarenhetsutbyte 6 mars 2024

Frågor och svar från erfarenhetsutbyte 6 mars 2024

Nationella webbsidor och mallar

Kompetenscenter välfärdsteknik (SKR) har en vägledning för läkemedelsautomat och mallar för konsekvensbedömning och nyttokalkyl (Inera). 

PUB-avtal, mall från SKR

Via SKR kan även den digitala plattformen "Dela Digitalt" nås. Där finns bland anant mall för riksanalys för läkemedelsautomat. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till "Dela Digitalt" genom sin mejladress. Du som arbetar för en privat aktör som utför det offentliga uppdraget som sin kärnverksamhet kan få åtkomst genom att skicka en förfrågan till deladigitalt@skr.se. 

Checklistor

Checklista inför uppstart av avancerad läkemedelsautomat (Göteborg)

Checklista vid "rond" inför avancerad läkemedelsautomat (Göteborg)

Checklista inför avslut av avancerad läkemedelsautomat (Göteborg)

Stöd i samband med bedömning

Bedömning av att använda läkemedelsautomat (Mölndal)

Bedömningsdokument för läkemdelsautomat (Öckerö)

Bedömningsunderlag (Göteborg)

MAll för skuggning (Göteborg)

Uppföljning av läkemedelsautomant (Mölndal)

Observera att det finns ett regiongemensamt processtöd inför förskrivning av läkemedelsautomat i Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Rutiner

Rutin hemvården läkemedelsautomat (Mölndal)

Rutin läkemedelsautomat, sjuksköterska (Mölndal)

Information till utförare

Information till LOV-personal (Mölndal)

 

Senast uppdaterad: 2024-06-28 11:32