Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad individuell plan - SIP

Under våren 2024 startar arbetet med att se över och revidera styrdokument för Samordnad individuell plan, SIP. Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, tog ställning till en uppdragshandling redan våren 2023.

Personer som har behov av insatser och stöd från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan behöva samordning av insatser. SIP är den enskildes plan och bidrar till ett helhetsperspektiv. SIP är till för att möta individens behov och ska utgå från individens upplevelse och önskemål. Den enskildes behov av stöd ska synliggöras, samordnas och respektive aktörs ansvar tydliggöras.

Syfte

Syftet med uppdraget är att stödja och vägleda huvudmännen i arbetet med SIP genom länsgemensamma styr- och stöddokument. Arbetet ska stödja ett personcentrerat förhållningssätt vid samordnad individuell plan, där den enskilde är delaktig i processen utifrån sina egna möjligheter. 

Uppdrag

Uppdraget ska utgå från intentionerna i ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård” och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland samt nuvarande länsgemensamma riktlinje för SIP.

Det förslag till Riktlinje för SIP som tas fram ska vara hållbar över tid, stödjas av de IT-system som finns tillgängliga idag samt samordnas med designen av Millenium för att undvika manuell hantering. Begrepp och termer som används i beskrivningen av samordnad individuell plan ska tas fram i nära samarbete med designen av Millennium. 

Tidsplan

Arbetet påbörjas under april 2024 och en delrapportering till VVG planeras 3 september. Under september månad planeras sedan en synpunktsinhämtning innan ett färdigt förslag kan tas fram och presenteras för VVG i början av november och då för ställningstagande.

Arbetsgrupp

Representanter med kunskap om SIP, från samtliga delregionala vårdsamverkansområden.

Länkar till aktuella dokument

Riktlinje för SIP i Västra Götaland, 2020-2023-1

Uppdragshandling SIP, reviderad, beslutad VVG 2024-04-09

Robin Ahlm

Processledare

Frida Palm

Processledare

Senast uppdaterad: 2024-04-29 13:28