Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inriktningsdokument/samverkansavtal för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland ska revideras och göras om till ett samverkansavtal.

Nuvarande inriktningsdokument är förlängt till dess att ett nytt samverkansavtal finns på plats, som längst till och med 2024.

Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna.

I Västra Götaland finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna.

Ungdomstiden är en brytningstid mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagningen är en viktig arena för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.

Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor. Ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser.

Befintligt inriktningsdokument förlängs till och med 2024 och dokumentet behöver utvärderas och revideras. I revideringsarbetet ingår att göra om inriktningsdokumentet till ett samverkansavtal med hänvisning till gällande riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland.

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland är:

 • att tydliggöra uppdrag och förväntningar
 • att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
 • att kvalitetssäkra verksamheterna

Målet är att dokumentet ska fungera som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen där inriktning och ansvar för samverkan tydligt framgår.

Samverkansavtalet ska beskriva:

 • Verksamhetsområde och målgrupp
 • Samverkande parters respektive samt gemensamma ansvar
 • Insatser, åtagande och kompetens
 • Organisation, ledning och styrning
 • Mål och uppföljning
 • Inriktning för fortsatt utveckling
 • Mall för lokalt samverkansavtal, inkl. ekonomi

Samverkansavtalet ska vara i linje med nationellt vedertagna definitioner och riktlinjer för ungdomsmottagningarna.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) är uppdragsgivare av ovanstående uppdrag. Arbetsgrupp för revideringen ska utgöras av representanter från huvudmännen enligt nedan:

 • Skaraborgs kommunalförbundsområde (en representant)
 • Göteborgsregionens kommunalförbundsområde (en representant)
 • Fyrbodals kommunalförbundsområde (en representant)
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundsområde (en representant)
 • Göteborgs stad (en representant)
 • Västra Götalandsregionen (fem representanter från berörda verksamheter)

Arbetsgruppens arbete ska ledas av två processledare, en från Västra Götalandsregionen och en från VästKom.

Information

Kommunikations- och informationsflöde konkretiseras av arbetsgruppen.

Tidsplanen är enligt nedan. Vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

 • Uppdragshandling, ställningstagande VVG juni 2022
 • Arbetsgruppen tar fram förslag augusti - november 2022
 • Remissförslag till Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) november 2022
 • Remissförslag till Politiskt samrådsorgan (SRO) november 2022
 • Remissrunda december 2022 - februari 2023
 • Ställningstagande Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) mars 2023
 • Ställningstagande Politiskt samrådsorgan (SRO) mars 2023

Efter ärendet har varit för ställningstagande i det politiska samrådsorganet (SRO) går ärendet vidare för beslut hos respektive huvudman.

Utgångspunkten är att samverkan ska utvecklas inom ramen av verksamheternas befintliga budget och ordinarie verksamhet.

Catharina Sundström

Processledare, Psykisk hälsa VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Strateg Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-06 08:55