Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansavtal ungdomsmottagningen

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland ska revideras och göras om till ett samverkansavtal.

Nuvarande inriktningsdokument är förlängt till dess att ett nytt samverkansavtal finns på plats, som längst till och med 2024.

Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna.

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland är:

 • att tydliggöra uppdrag och förväntningar
 • att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
 • att kvalitetssäkra verksamheterna

Målet är att dokumentet ska fungera som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen där inriktning och ansvar för samverkan tydligt framgår.

Samverkansavtalet ska beskriva:

 • Verksamhetsområde och målgrupp
 • Samverkande parters respektive samt gemensamma ansvar
 • Insatser, åtagande och kompetens
 • Organisation, ledning och styrning
 • Mål och uppföljning
 • Inriktning för fortsatt utveckling
 • Mall för lokalt samverkansavtal, inkl. ekonomi

Samverkansavtalet ska vara i linje med nationellt vedertagna definitioner och riktlinjer för ungdomsmottagningarna.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) är uppdragsgivare av ovanstående uppdrag. Arbetsgrupp för revideringen utgörs av representanter från huvudmännen enligt nedan:

 • Skaraborgs kommunalförbundsområde (en representant)
 • Göteborgsregionens kommunalförbundsområde (en representant)
 • Fyrbodals kommunalförbundsområde (en representant)
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundsområde (en representant)
 • Göteborgs stad (en representant)
 • Västra Götalandsregionen (fem representanter från berörda verksamheter)

Arbetsgruppens arbete leds av två processledare, en från Västra Götalandsregionen och en från VästKom.

Information

Kommunikations- och informationsflöde konkretiseras av arbetsgruppen.

Tidsplanen är enligt nedan. Vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

 • Uppdragshandling, ställningstagande VVG juni 2022
 • Arbetsgruppen tar fram förslag augusti - november 2022
 • Remissförslag till Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) november 2022
 • Remissförslag till Politiskt samrådsorgan (SRO) november 2022
 • Remissrunda december 2022 - februari 2023
 • Ställningstagande Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) mars 2023
 • Ställningstagande Politiskt samrådsorgan (SRO) mars 2023

Efter ärendet har varit för ställningstagande i det politiska samrådsorganet (SRO) går ärendet vidare för beslut hos respektive huvudman.

Ulrika Söderlund

Strateg Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-07-05 10:50