Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och unga

Barn & unga

  • Sedan oktober 2017 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland (VGR). Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland  och  Göteborg (NSPH VG) inom ramen för vårdsamverkan.

  • Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en skyldighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I Västra Götaland finns en överenskommelse sedan 2017.

  • Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

  • Redan under graviditeten kan medarbetare i region eller kommun känna oro för ett väntat barn. Det kan till exempel handla om missbruk, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa hos den gravida eller partner/medförälder. För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region.

  • Ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar till och med 24 år. De drivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland och att minska skillnader i hälsa och socioekonomiska förutsättningar.


Senast uppdaterad: 2021-02-24 14:38