Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar till och med 24 år. De drivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland och att minska skillnader i hälsa och socioekonomiska förutsättningar.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna i Västra Götaland innebär detta ett gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för barn och ungdomar.

För att reglera och förankra varje ungdomsmottagning lokalt, finns avtal tecknade mellan respektive kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd. Det gemensamma ansvaret formaliseras i ett länsgemensamt Inriktningsdokument. Huvudmanskapet för ungdomsmottagningen kan innehas av kommun, region eller privat vårdgivare.

Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergången mellan ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjlighet till tidiga insatser, vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

lnriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet.

UMO.se

Ulrika Söderlund

Strateg Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-26 08:10