Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansavtal familjecentraler

Bakgrund

En familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande och stödjande. 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Därför gavs ett uppdrag att ta fram ett samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland.

Syfte och mål

Syftet med avtalet är;

  • att tydliggöra uppdrag och förväntningar
  • att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
  • att kvalitetssäkra verksamheterna
  • att säkra samverkan mellan huvudmännen

Målet är att genom familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor hos befolkningen.

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas av samverkansavtalet.  

Process och tidsplan

En arbetsgrupp bestående av representanter från båda huvudmännen inledde arbetet med att ta fram ett samverkansavtal i september 2021. Ett första förslag på avtal var ute på remiss hos huvudmännen under hösten 2022.

Efter remissrundan togs ett slutförslag på samverkansavtal fram. Under våren 2023 har Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) ställt sig bakom slutförslaget på samverkansavtal. Avtalet kommer att gå ut till huvudmännen för beslut under hösten 2023 och kommer, om det antas, därefter börja gälla 2024-03-01.

Ulrika Söderlund

Strateg Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-03-14 18:30