Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Indikatorer är framtagna av processledare inom Västra Götalandsregionen och VästKom i samarbete med SAMSA förvaltning för att alla verksamheter ska ha en gemensam statistik som stöd för utvärdering och utveckling.

Uppföljning statistk

Titel

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården (vård på sjukhus). Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Överenskommelse 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020.

Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna överenskommelse. Samverkan vid utskrivning är en ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

Riktlinje

Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänstens ansvar i respektive processteg.

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter. Den fastställda IT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska användas.

Rutin för IT-tjänsten SAMSA

SAMSA IT-tjänst är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen. SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rutinen som baserar sig på riktlinjen är fastslagen av Styrgruppen SVPL och gäller tillsammans med överenskommelsen och riktlinjen.

Om SAMSA:s arbete på GITS webplats

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av rutiner stödmaterial mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om öppenvårdsprocessen, samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA.

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg

Nedan finner du resultatet från den studie som följer implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) i Västra Götaland. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur implementeringen organiseras mellan slutenvården, öppenvården och kommuner.

Delstudie 1

Rapporten "Implementering i och av samverkan"

Kort presentation av rapporten

Delstudie 2

Rapporten: En studie av implementering av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

Delstudie 3

Rapporten: Utmaningen att samverka kring implementering - en enkätstudie om att genomföra lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.

Utifrån lagen, som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om hur betalningsansvaret ska regleras i länet och kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen.

Överenskommelsen och riktlinjen har fokus på samverkan mellan slutenvård, kommun och öppenvård med individens behov som utgångspunkt. De bygger även på hälso- och sjukvårdsavtalets gemensamma värdegrund:

  • Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande är alltid utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
  • Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.
  • Varje medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Lena Arvidsson

Processledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-04-03 14:39