Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) och Västkom står bakom att den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur www.vardsamverkan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Webbplatsen Vårdsamverkan strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och innehåll. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet (länk till vgregion.se) så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi som ansvarar över Vårdsamverkan hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (länk till vgregion.se) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Vårdsamverkan är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument på Vårdsamverkan

 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

Hur vi testat webbplatsen 

Kontroller av tillgängligheten på Vårdsamverkan görs med hjälp av intern och extern expertis. Meddelande om att undersöka tillgängligheten för sina sidor har gått ut till våra webbredaktörer.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 4 april 2018.

Redogörelsen uppdaterades den 22 september 2020.


Senast uppdaterad: 2020-09-22 15:58