Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp psykisk hälsa

Styrgruppen består representanter från länets sex vårdsamverkansområden, från styrgrupp alternativt temagrupper eller motsvarande. Två från region (specialist- och primärvårdsnivå) och en från kommun. Göteborgs Stad har extra deltagare beroende på sin storlek.

VästKom och koncernkontoret VGR ingår med en representant vardera. Representant från NSPHiG och VGR, avdelning folkhälsa adjungeras till samtliga möten. Styrgruppen kan vid behov adjungera ytterligare resurspersoner.

Styrgruppen ansvarar främst för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och uppföljning av den. Styrgruppen samordnas av två processledare, en från Västkom och en från VGR.

Vårdsamverkan Fyrbodal Namn E-postadress Titel Grupp/struktur
Kommun Malin Johansson malin.johansson@mellerud.se Socialchef Beredning psykiatri/missbruk
Primärvård Malin Klittvall malin.klittvall@achima.se Medicinskt ansvarig läkare Beredning psykiatri/missbruk
Specialistsjukvård Rose-Marie Sandberg rose-marie.sandberg@vgregion.se Områdeschef omr. 3 Nu-sjukvården Ledningsgrupp barn och unga
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg        
Kommun Ann-Christin Efraimsson ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se   Ledningsgruppen lokal närvårdssamverkan
Primärvård Maria Sjöblom Hyllstam maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se   Ledningsgruppen lokal Närvårdssamverkan
Specialistsjukvård Malin Camper   malin.camper@vgregion.se Sektionschef, vuxenpskyatri, SÄS Uppdragsgrupp Psykisk hälsa
Vårdsamverkan Skaraborg        
Kommun Tony Johansson Tony.L.Johansson@skovde.se Avdelningschef, Sektor barn och utbildning Vårdsamverkan Barn och unga
Primärvård Angelica Engman

angelica.engman@vgregion.se

Vårdcentralschef, Närhälsan Vuxna, psykiatri och missbruk
Specialistsjukvård Lena Bjugård Bränfeldt lena.bjugard.branfeldt@vgregion.se    
SIMBA        
Kommun Irene Blomqvist

irene.blomqvist@ale.se

Verksamhetschef IFO  
Primärvård Ann-Sofie Lekander ann-sofie.lekander@vgregion.se Närhälsan Tjörn vårdcentral  
Specialistsjukvård Eva Blixt eva.blixt@vgregion.se Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus  
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborg        
Kommun Ingvor Gunnarsson ingvor.gunnarsson@vastra.goteborg.se Sektorschef IFO och funktionshinder Repr.Temagrupp Psykiatri
Primärvård Stina Tärning stina.tarning@vgregion.se Närhälsan Repr.Temagrupp Psykiatri
Specialistsjukvård Pia Rydell pia.rydell@vgregion.se Verksamhetschef Ordf.Temagrupp Psykiatri
SAMLA        
Kommun Christian Sandgren

Christian.sandgren@lerum.se

Verksamhetschef
Stöd och Omsorg
Arbetsmarknad/Funktionsstöd

 
Primärvård Malin Bomberg malin.bomberg@vgregion.se    
Specialistsjukvård Gunlög Hedtjärn gunlog.hedtjarn@vgregion.se    
Göteborgs Stad        
  Andreas Ericson  andreas.ericson@stadshuset.goteborg.se Planeringsledare  
Västkom        
  Charlotta Wilhelmsson charlotta.wilhelmsson@vastkom.se Processledare  
  Madeleine Nilsson Madeleine.nilsson@vastkom.se Processledare  
Västra Götalandsregionen        
  Lise-Lotte Risö Bergerlind lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se Enhetschef, Kunskapscentrum för psykisk hälsa  
  Ulrika Söderlund ulrika.soderlund@vgregion.se Regionutvecklare, Kunskapscentrum psykisk hälsa  
Adjungerade        
  Jörgen Hansson jorgen.d.hansson@vgregion.se Avdelning för social hållbarhet  
  Sonny Wåhlstedt

sonny@nsphig.se

Ordförande & verksamhetsansvarig, NSPHiG  

 

Minnesanteckningar, Psykisk hälsa

Titel

Mötestider 2020

    • 5 mars kl. 09:00-12:00
    • 6 maj, kl. 09:00-13:00
    • 31 augusti, kl. 12:00-16:00
    • 15 oktober, kl. 09:00-13:00
    • 16 december, kl. 12:00-16:00

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Madeleine Nilsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-06-11 09:02