Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp Psykisk hälsa

Styrgruppen har representanter från länets sex vårdsamverkansområden och ansvarar främst för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och uppföljning av den.

Styrgruppen arbetar på uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och består av representanter från länets sex vårdsamverkansområden, två från region; specialist- och primärvårdsnivå, och två från kommun; socialtjänst och elevhälsa. Göteborgs Stad har en extra deltagare beroende på sin storlek. VästKom och koncernkontoret VGR ingår med en representant vardera. Representant från NSPHiG och VGR, avdelning folkhälsa adjungeras till samtliga möten.

Styrgruppen kan vid behov adjungera ytterligare resurspersoner. Till stöd för styrgruppen finns två processledare, en för VästKom och en för Västra Götalandsregionen, vars uppdrag är att samordna arbetet.

Ansvar att ta fram och genomföra handlingsplan för psykisk hälsa

Styrgruppen ansvarade för arbetet med att ta fram handlingsplan för psykisk hälsa med tillhörande uppföljningsindikatorer, och ansvarar under genomförandet för:

  • Att bereda ärenden och återrapportera till Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
  • Vid behov tillsättande av arbetsgrupper.
  • Bearbetning och förankring av styrgruppens arbete i respektive vårdsamverkansområde och att vara en länk mellan dessa.
  • Uppföljning av handlingsplanen och att ta fram det länsgemensamma underlaget för inrapportering till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Utöver arbetet inom ramen för handlingsplanen ska styrgruppen utgöra en samverkansyta för kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa, i avvaktan på förslag om struktur för kunskapsstyrning i samverkan.

Vårdsamverkan Fyrbodal

Kommun
Johan Lundh
Socialchef Färgelanda
johan.lundh@fargelanda.se 

Liselott Sörensen-Ringi
Elevhälsa, Munkedal
liselott.sorensen-ringi@munkedal.se 

Primärvård
Evelina Stranne
Utvecklingschef Psykisk Hälsa, Medtanken Group
evelina.stranne@medtankengroup.se

Specialistsjukvård
Rose-Marie Sandberg
Områdeschef omr. 3 Nu-sjukvården
Ledningsgrupp barn och unga
rose-marie.sandberg@vgregion.se

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Kommun
Calle Larsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Ledningsgruppen lokal närvårdssamverkan, Mark
calle.larsson@mark.se

Thomas Johansson
Skolchef, Vårgårda
thomas.johansson@vargarda.se 

Primärvård
Anna-Lena Ingelhag
Vårdcentralchef, Sjöbo
Ledningsgruppen lokal närvårdssamverkan
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Specialistsjukvård
Magnus Skog
Verksamhetschef psykiatri SÄS, Borås
magnus.skog@vgregion.se

Vårdsamverkan Skaraborg

Kommun
Liselotte Everhag Winbladh
Barn- och Elevhälsochef, Vara Kommun
liselotte.everhagwinbladh@edu.vara.se

Sverker Andersson
Socialchef, Vara Kommun
sverker.andersson@vara.se

Primärvård
Anci Loft
Utvecklingsledare Närhälsan, Skaraborg
annica.loft@vgregion.se

Specialistsjukvård
Lena Bjugård Bränfeldt
Verksamhetschef SKAS
lena.bjugard.branfeldt@vgregion.se

SIMBA

Kommun

Taija Tuomilehto-Holmberg
Verksamhetschef Funktionsstöd, Ale kommun
taija.tuomilehto-holmberg@ale.se

Anna Orvefors
Avdelningschef Resurscentrum, barn- och utbildningsförvaltningen Tjörn
anna.orvefors@tjorn.se 

Primärvård
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef Närhälsan, Tjörn
ann-sofie.lekander@vgregion.se 

Specialistsjukvård
Eva Blixt
Verksamhetschef Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
eva.blixt@vgregion.se 

Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborg

Kommun
Carina Fransson
Sektorschef IFO och funktionshinder, Temagrupp Psykiatri
carina.fransson@harryda.se

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Primärvård
Snezana Hadziselimovic
Verksamhetschef Citysjukhuset, Göteborg
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se 

Specialistsjukvård
Pia Rydell
Verksamhetschef, SU
pia.rydell@vgregion.se 

SAMLA 

Kommun
Christian Sandgren
Verksamhetschef Stöd och Omsorg, Arbetsmarknad/Funktionsstöd Lerum
christian.sandgren@lerum.se 

Sara Dahlin
Verksamhetschef Barn- och ungdomsförvaltningen Alingsås
sara.dahlin@alingsas.se

Primärvård
Karin Hansson
Vårdcentralchef Alingsås
karin.hanson@vgregion.se

Specialistsjukvård
Gunlög Hedtjärn
Vårdenhetschef Södra Älvsborgs sjukhus
gunlog.hedtjarn@vgregion.se 

Göteborgs Stad

Andreas Ericson
Planeringsledare Göteborg
andreas.ericson@stadshuset.goteborg.se 

Kommunalförbund

Cecilia Axelsson
Processledare Göteborgsregionen
cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se

Anna-Lena Ludvigsson
Ordförande Styrgrupp Psykisk hälsa, Skaraborgs kommunalförbund
anna-lena.ludvigsson@skaraborg.se

Västra Götalandsregionen

Martin Rödholm
Vice ordförande Styrgrupp Psykisk hälsa, VGR
martin.rodholm@vgregion.se

Anna Simonsson
Processledare, VGR
anna.e.simonsson@vgregion.se

Adjungerade

Viveca Reimers
Avdelningen för social hållbarhet
viveca.reimers@vgregion.se

Sonny Wåhlstedt
Ordförande och verksamhetsansvarig, NSPHiG
sonny@nsphig.se 

Uppdragsbeskrivning Styrgrupp psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Titel

Styrgrupp Psykisk hälsa

2024

Mötestider för 2024 kommer inom kort

Cecilia Axelsson

Planeringsledare, Göteborgsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anna Simonsson

Regionutvecklare, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-02-28 13:56