Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp Psykisk hälsa

Styrgruppen har representanter från länets sex vårdsamverkansområden och ansvarar främst för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och uppföljning av den.

Styrgruppen arbetar på uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och består av representanter från länets sex vårdsamverkansområden, två från region; specialist- och primärvårdsnivå, och två från kommun; socialtjänst och elevhälsa. Göteborgs Stad har en extra deltagare beroende på sin storlek. VästKom och koncernkontoret VGR ingår med en representant vardera. Representant från NSPHiG och VGR, avdelning folkhälsa adjungeras till samtliga möten.

Styrgruppen kan vid behov adjungera ytterligare resurspersoner. Till stöd för styrgruppen finns två processledare, en för VästKom och en för Västra Götalandsregionen, vars uppdrag är att samordna arbetet.

Ansvar att ta fram och genomföra handlingsplan för psykisk hälsa

Styrgruppen ansvarade för arbetet med att ta fram handlingsplan för psykisk hälsa med tillhörande uppföljningsindikatorer, och ansvarar under genomförandet för:

  • Att bereda ärenden och återrapportera till Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
  • Vid behov tillsättande av arbetsgrupper.
  • Bearbetning och förankring av styrgruppens arbete i respektive vårdsamverkansområde och att vara en länk mellan dessa.
  • Uppföljning av handlingsplanen och att ta fram det länsgemensamma underlaget för inrapportering till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Utöver arbetet inom ramen för handlingsplanen ska styrgruppen utgöra en samverkansyta för kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa, i avvaktan på förslag om struktur för kunskapsstyrning i samverkan.

Vårdsamverkan Fyrbodal

Kommun
Johan Lundh, socialchef
johan.lundh@fargelanda.se 

Liselott Sörensen-Ringi (Elevhälsa)
liselott.sorensen-ringi@munkedal.se 

Primärvård
Evelina Stranne
Utvecklingschef Psykisk Hälsa, Medtanken Group
evelina.stranne@medtankengroup.se

Specialistsjukvård
Rose-Marie Sandberg, områdeschef omr. 3 Nu-sjukvården, Ledningsgrupp barn och unga
rose-marie.sandberg@vgregion.se

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Kommun
Calle Larsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, Ledningsgruppen lokal närvårdssamverkan
Calle.Larsson@mark.se

Thomas Johansson, skolchef, Vårgårda
thomas.johansson@vargarda.se 

Primärvård
Anna-Lena Ingelhag, vårdcentralchef, Ledningsgruppen lokal närvårdssamverkan
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Specialistsjukvård
Magnus Skog, verksamhetschef psykiatri, Uppdragsgrupp Psykisk hälsa
magnus.skog@vgregion.se

Vårdsamverkan Skaraborg

Kommun

Liselotte Everhag Winbladh, Barn- och Elevhälsochef, Vara Kommun
liselotte.everhagwinbladh@edu.vara.se

Sverker Andersson, Socialchef, Vara Kommun
sverkar.andersson@vara.se

Primärvård
Anci Loft, utvecklingsledare Närhälsan
annica.loft@vgregion.se

Specialistsjukvård
Lena Bjugård Bränfeldt
lena.bjugard.branfeldt@vgregion.se

SIMBA

Kommun

Taija Tuomilehto-Holmberg, verksamhetschef Funktionsstöd, Ale kommun
taija.tuomilehto-holmberg@ale.se

Anna Orvefors, avdelningschef Resurscentrum, barn- och utbildningsförvaltningen
anna.orvefors@tjorn.se 

Primärvård
Ann-Sofie Lekander, Närhälsan, Tjörn vårdcentral
ann-sofie.lekander@vgregion.se 

Specialistsjukvård
Eva Blixt, Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
eva.blixt@vgregion.se 

Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborg

Kommun
Carina Fransson, sektorschef IFO och funktionshinder, Temagrupp Psykiatri
carina.fransson@harryda.se

Carolina Robinsdotter, Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Primärvård
Snezana Hadziselimovic, verksamhetschef
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se 

Specialistsjukvård
Pia Rydell, verksamhetschef
pia.rydell@vgregion.se 

SAMLA 

Kommun
Christian Sandgren, verksamhetschef Stöd och Omsorg, Arbetsmarknad/Funktionsstöd
Christian.sandgren@lerum.se 

Sara Dahlin, verksamhetschef Barn- och ungdomsförvaltningen
sara.dahlin@alingsas.se

Primärvård
Karin Hansson, vårdcentralchef 
Karin.hanson@vgregion.se

Specialistsjukvård
Gunlög Hedtjärn
gunlog.hedtjarn@vgregion.se 

Göteborgs Stad

Andreas Ericson, planeringsledare 
andreas.ericson@stadshuset.goteborg.se 

VästKom

Charlotta Wilhelmsson, processledare 
charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Catharina Sundström, processledare
catharina.sundstrom@vastkom.se

Västra Götalandsregionen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, teamleader, Kunskapscentrum för psykisk hälsa
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se 

Anna Simonsson, processledare
anna.e.simonsson@vgregion.se

Adjungerade

Viveca Reimers, avdelningen för social hållbarhet
viveca.reimers@vgregion.se

Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig, NSPHiG
sonny@nsphig.se 

Uppdragsbeskrivning Styrgrupp psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Titel

Styrgrupp Psykisk hälsa

2023
26 januari, kl. 12.00-16.00
23 mars, kl. 13.00-16.00
25 maj, kl. 13.00-16.00
6 september, kl. 12.00-16.00
26 oktober, kl. 13.00-16.00
14 december, kl. 13.00-16.00

Anna Simonsson

Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-31 15:03