Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensam riktlinje om oro för väntat barn

Redan under graviditeten kan medarbetare i region eller kommun känna oro för ett väntat barn. Det kan till exempel handla om missbruk, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa hos den gravida eller partner/medförälder. För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region.

Oro för väntat barn, webbinarium den 10 september 2020

Den 10 september höll Västra Götalandsregionen tillsammans med Västkom, kommunalförbunden i Västra Götaland och Länsstyrelsen Västra Götaland en webbkonferens om oro för väntat barn.

Det här webbinariet gav kunskap om vad du som chef eller medarbetare behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar och varför. Under dagen presenterades en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn.Vi spelade in konferensen så att du som missade livesändningen kan se den i efterhand.

Introduktion av webbinarium Oro för väntat barn
Oro för väntat barn
Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter – tidigt stöd och samverkan
Barn till föräldrar med missbruk/beroende
VIB – Very Important Baby. En arbetsmodell I Fyrbodal kring gravida i behov av extra och samordnat stöd
Råd- och stödmöten i södra Älvsborg (ROS-möten)
Birkahemmet

Är du intresserad av att fördjupa dig i talarnas presentation kan du ta del av dokumentationen från webbinariet här: Länk till konferensdokumentation


Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för hur Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka när det finns oro för ett väntat barn. I riktlinjen beskrivs i vilka situationer det kan finnas oro för ett väntat barn och en gemensam arbetsmodell för samverkan presenteras. Arbetsmodellen tydliggör hur och när Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka och kommunicera för att säkra det väntade barnets hälsa och trygghet.

Riktlinje vid oro för väntat barn.pdf

"Förebyggande aktiveter redan under graviditet i samverkan"

Här kan du ta del av en film om den länsgemensamma riktlinjen vid oro för väntat barn. I filmen hör berättar en förälder och två medarbetare från Borås Stad och Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam om olika perspektiv på oro för väntat barn.

Underlag vid framtagande av lokal rutin för samverkan vid oro för väntat barn

För att underlätta arbetet när lokala rutiner tas fram för hur samverkan mellan kommun och region ska ske vid oro för väntat barn. Här finns ett underlag med ett antal frågor för att underlätta när lokala rutiner tas fram.

Till stöd för och ledning av arbetet finns en mindre grupp

Representanterna kommer från VästKom, VKV, kommunalförbunden och länsstyrelsen.

Representanter:
Anneli Bjerde, VästKom
Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund
Tove Corneliusson, VKV, VGR
Anders Sandqvist, Länsstyrelsen (adjungerad)


Senast uppdaterad: 2023-01-11 10:45