Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsavtalet ett huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa. Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet är underställda regleringen i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Det finns också ett antal vägledande patientfall som tagits fram som stöd för tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 (utskriftsvänlig version)

Bilaga 1.6 Termer och begrepp

Underavtal

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar 2017-2020

Ramavtal – om läkarinsatser i kommunernas hälso- och sjukvård
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård 2017-04-01.pdf

Överenskommelser om munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård Överenskommelse om samverkan_Munhälsa.pdf

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet och underavtal

SRO har gett i uppdrag att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod. uppdraget är indelat i huvudprojekt och delprojekt.

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelser.

1 Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Avtalsparter
1.4 Avtalstid
1.5 Omfattning
1.6 Termer och begrepp 

2 Gemensam värdegrund
2.1 Gemensam värdegrund
2.2 Gemensamt åtagande

3 Parternas ansvar 
3.1 Lagstiftning
3.2 Gemensamt ansvar och samverkan
3.3 Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar
3.4 Kommunens åtagande och ansvar
3.5 Informationsöverföring och vårdplanering
3.6 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
3.7 Rehabilitering och habilitering
3.8 Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
3.9 Egenvård
3.10 Läkemedel
3.10.1 Akutläkemedelsförråd
3.10.2 Dosexpedition
3.11 Medicintekniska produkter
3.11.1 Personliga hjälpmedel
3.11.2 Läkemedelsnära produkter
3.11.3 Spolvätskor
3.11.4 Övriga medicintekniska produkter
3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
3.14 Vårdhygien
3.15 Omhändertagande av avlidna
3.16 Asylsökande
3.17 Tjänsteköp

 4 Avtalsvård 
4.1 Tillämpningsanvisningar
4.2 Gemensam stödstruktur
4.3 Avvikelser
4.4 Tvister
4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

 5 Gemensamma utvecklingsområden

Vägledande patientfall

Anneli Assmundson Bjerde

Chef Välfärdsutveckling, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-31 11:05