Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

God och nära vård

I Vårdsamverkan pågår en rad arbeten som en del av omställningen till en god och nära vård. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård, Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och primärvårdsuppdraget är tre pelare i arbetet. Här kan du läsa mer!

Nuläge: Förslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, PDF

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Presentationsmaterial

Presentationsmaterial Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård, PPT

Beslut hos 50 huvudmän

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslagen av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslagen.

Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. 

Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. 

Stöd i implementering

Redan nu pågår planering inför implementering. Tanken är att ta fram ett implementerings- och kommunikationsmaterial som ska vara stöd i processen. Materialet kommer finnas på den här webbsidan.  

Tidslinje för arbetet

Tidslinje mars 2022.png

Tidslinje för arbetet med Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Februari 2022: Information i VVG
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till okt 2022: Beslut hos respektive huvudman
  • 1 Januari 2023: Ny avtalsperiod

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-17 10:03