Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

God och nära vård

En bild som visar illustrerade människor, unga och gamla, olika nationaliteter och en sitter i rullstol. Alla ser glada ut. En karta av Västra Götaland finns i bakgrunden.

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

Remissversionen av Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård är färdig. I september 2021 ska den skickas ut på remissrunda till kommuner och regionen. Strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg och innehåller de områden som kommun och region gemensamt prioriterar och kraftsamlar kring.

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Uppdraget för god och nära vård

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelser ska revideras inför ny avtalsperiod.

Uppdraget för revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Tidsplan för färdplan samt revidering av Hos-avtal, underavtal samt överenskommelse .

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Januari 2022: Ställningstagande VVG
  • September 2021 till december 2021: Remiss
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till maj 2022: Beslut hos respektive huvudman

Senast uppdaterad: 2021-06-09 09:16