Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

God och nära vård

I Vårdsamverkan pågår en rad arbeten som en del av omställningen till en god och nära vård. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård, Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och primärvårdsuppdraget är tre pelare i arbetet. Här kan du läsa mer!

Nuläge: Förslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, PDF

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Presentationsmaterial

Presentationsmaterial Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård, PPT

Beslut hos 50 huvudmän

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslagen av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslagen.

Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. 

Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. 

Stöd i implementering

Redan nu pågår planering inför implementering. Tanken är att ta fram ett implementerings- och kommunikationsmaterial som ska vara stöd i processen. Materialet kommer finnas på den här webbsidan.  

Tidslinje för arbetet

Tidslinje mars 2022.png

Tidslinje för arbetet med Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Februari 2022: Information i VVG
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till okt 2022: Beslut hos respektive huvudman
  • 1 Januari 2023: Ny avtalsperiod

Malin Swärd

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-17 10:03