Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2019-03-29

  • Överlämningen till nya politiska samrådet skedde 29 mars. Ordförandeskapet ligger nu på kranskommunerna via Jonas Mårdbrink, Partille kommun.

Lärdomar som skickas med från tiden som gått

  • Det behövs en hållbar struktur och det är värdefullt att snabbt komma igång i produktiva arbetsformer för att inte tappa styrfart.
  • Samverkan är en kontinuerlig process som tar tid, handlar mycket om motivationsarbete och det är viktigt med kontinuitet.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-03-29

Från möte 2019-04-11

  • NPÖ – inriktningsbeslut, sluta faxa handlingar/slutanteckningar i samband med utskrivning från slutenvården
  • Temagrupperna ges i uppdrag att ta fram målgruppsanpassade åtgärdsplaner utifrån gemensamt statistikunderlag in- och utskrivningsprocessen.
  • SWOT-analys – underlag till framtida vägval

Läs mer i minnesanteckningarna från 11 april

Från möte 2019-06-05

Revideringen av Västbus riktlinjer pågår och föreslås slås samman med uppdrag om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det kommer bli en Överenskommelse mellan kommuner och region för samverkan om barn och unga, tydligare kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Målgruppen är: Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och Västra Götalandsregionen.

Förslag att Västbus riktlinjer blir överenskommelse

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg har som uppdrag att göra barnmedicinska och barnpsykiatriska bedömnings- och behandlingsinsatser till barn och deras familjer med erfarenhet av krig och migration. Alla som träffar ett barn från målgruppen kan remittera till mottagningen. Mottagningen bistår också med kompetens och kunskap om flyktingfrågor och trauma till samhällets verksamheter för barn och unga genom konsultation och utbildning, och är en samlad kompetens kring medicinska och psykosociala aspekter av flyktingproblematik med inriktning på barn-, familje- och föräldraperspektivet.

Angereds Närsjukhus Flyktingbarnteamet

Ny mottagning BUP Drottninggatan Göteborg BUP:s nya lokaler på Drottninggatan 16 för öppenvård i Göteborgsområdet är ett led i att göra vården mer jämlik och kvalitetssäkrad. Nya remisser bedöms här och nybesök sker här. Vårdplan upprättas inför utredning på de lokala distriktsmottagningarna. Viss specialiserad behandling finns också på den nya mottagningen. De lokala mottagningarna gör utredningar och behandlingar i samma omfattning som idag.

BUP-mottagning Drottninggatan

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-05

Från möte 2019-05-15

Minnesanteckningar från mötet 2019-05-15

 

Från möte 2019-01-31:

  • Temagrupp Psykiatri ger i uppdrag till Berosam att gemensamt med Rättspsykiatrin forma arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur samarbete och gemensamma arbetssätt/vård och stödprocesser kan utvecklas kring personer med psykisk sjukdom och samtidig kriminalitet.
  • Årsrapport har skrivits och aktivitetsplan för 2019 är upprättad.

Från mötet 2019-01-30

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 31 januari

 

Nyheter Västra Götaland

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14