Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2019-06-14

 • Mobil närvård, grundsten för fortsatt utvecklingsarbete med fokus på vård på rätt vårdnivå.
 • In- och utskrivning; följeforskning, indikatorer och rapporterade brister i samverkan visar tydlig riktning för höstens gemensamma utvecklingsarbete som fokuserar åtgärdsförslag för effektiv planering och ökad delaktighet genom SIP.
 • Dialog förd om framtida vägval och politiska samrådet enats om en långsiktig strategi för att uppfylla syftet med vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Samverkansavtalet förlängs löpande.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-14

Från möte 2019-09-19

 • Samverkansavtalet förlängs löpande liksom övergripande mål och prioriterade fokusområden.
 • Budget 2020 fastställd.
 • In- och utskrivning från slutenvård/helgprocess: Rekommendation från LGS till ledningsrådet för sammanhållen hälsa, vård och omsorg; Om parterna bemannar upp extra vardagar före och efter jul- och nyårshelgerna, och är flexibla med tider för planeringsmöten, behövs inte extra helgbemanning.

Minnesanteckningar 2019-09-19

Från möte 2019-09-24

Temagruppen tagit fram delregionala riktlinjer för ansvar- och när barn placeras utanför hemmet. Riktlinjen har skickat ut för synpunkter. Temagruppen ställde sig bakom dokumentet. Nästa steg är ställningstagande av LGS.

Temagruppen påbörjade arbetet med sin handlingsplan för 2020. På nästa temagrupp fortsätter arbetet, och planen ska fastställas. Uppdraget om kartläggning och dialog med NOSAM är på sluttampen – analys och uppföljning av kartläggningen kommer vara en del av kommande handlingsplan.

Nu är programmet klart för temagruppen temadag om Familjecentrerat arbetssätt och Västbus. Inriktningen är goda exempel. Tid: 21 november kl 8.30-12.00 Plats: Folkets Hus. Välkomna! Anmälningslänk

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-09-24

Från möte 2019-09-04

 • Tandvårdsstödet, öka kunskapen om tandvårdsstöden och när det är aktuellt, aktivera frågan redan i samband med SIP
 • Brukarmedverkan, funktionsrätt bjuder in politiken för att i samråd lära av varandra om jämlik vård för alla.
 • Ryggmärgsskadevården regionaliseras och Sahlgrenska universitetssjukhuset blir det sjukhus där all vården sker.

Minnesanteckningar från mötet 2019-09-04

 

Från möte 2019-09-12:

 • SIP-samordnare från SU Psykiatri (Eva Kärrbrand) har informerat temagruppen om SAMSA och detta ledde till att temagruppen skall fundera vidare kring hur man följer fortsatta arbetet med SIP.
 • Kranskommunerna utser ny ordförande from januari 2020.
 • På Samverkanstorget LIVE! kommer Temagrupp Psykiatri att berätta om Berosams avvikelsearbete och förändring av utbildning i Vård- och stödsamordning

2019-09-12 Minnesanteckningar Temagrupp Psykiatri

Från mötet 2019-09-11

Minnesanteckningar 2019-09-11

 

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Hos oss möts chefer från kommun, sjukhus och primärvård för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skickas fyra gånger/år


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14