Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2019-09-24

Temagruppen tagit fram delregionala riktlinjer för ansvar- och när barn placeras utanför hemmet. Riktlinjen har skickat ut för synpunkter. Temagruppen ställde sig bakom dokumentet. Nästa steg är ställningstagande av LGS.

Temagruppen påbörjade arbetet med sin handlingsplan för 2020. På nästa temagrupp fortsätter arbetet, och planen ska fastställas. Uppdraget om kartläggning och dialog med NOSAM är på sluttampen – analys och uppföljning av kartläggningen kommer vara en del av kommande handlingsplan.

Nu är programmet klart för temagruppen temadag om Familjecentrerat arbetssätt och Västbus. Inriktningen är goda exempel. Tid: 21 november kl 8.30-12.00 Plats: Folkets Hus. Välkomna! Anmälningslänk

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-09-24

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Hos oss möts chefer från kommun, sjukhus och primärvård för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skickas fyra gånger/år


Senast uppdaterad: 2019-11-21 09:08