Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Områden för samverkan

Här hittar du aktuella projekt, pågående processer, överenskommelser och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg i Göteborgsområdet.

Läs mer om pågående arbete under Temagrupper

Bild på barn med ryggsäck

Barn och unga

Verktygslådan för dig som arbetar med samverkan kring barn och unga. Västbus/SIP för barn och unga. Familjecentrerat arbetssätt. Barn och unga med erfarenhet av flykt och migration. Samverkan kring barn vid placering utanför hemmet.

Bild på kvinna och man som kramas

Psykisk hälsa

I en delregional aktivitetsplan för psykisk hälsa arbetar vi inom fem områden: Samsjuklighet. SIP - Samordnad individuell plan. Barn och ungas hälsa. Suicidprevention. Brukarmedverkan. Här finns också information om utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Bild på två äldre kvinnor

Mobil närvård

Mobil närvård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för eller som komplement till vård på vårdcentral eller på sjukhus.

Bild på fyra personer

Samordnad individuell plan, SIP

En person som har behov av insatser från både region och kommun ska enligt lag få en Samordnad individuell plan, SIP. Här hittar du riktlinje och blanketter för SIP i Västra Götaland.

Bild på Sahlgrenska sjukhuset

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Lagen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som behöver insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Närbild på en persons ansikte

Vård- och stödsamordning

Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän.  Genom arbete enligt modellen fullgör verksamheterna i Göteborgsområdet de skyldigheter som finns i lagstiftning och avtal att samordna vård- och stödinsatser.

Bild på barn som ler stort

Samordnad tandvård

En god tandvård och munhälsa är viktigt för vårt välbefinnande. En sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka munhälsan och utan stöd ökar risken för andra sjukdomstillstånd som kan göra att det blir svårt att klara av det själv. Personer med behov av tandvårdsstöd ska få det.


Senast uppdaterad: 2022-02-11 09:35