Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Områden för samverkan

Här hittar du aktuella projekt, pågående processer, överenskommelser och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg i Göteborgsområdet.

Läs mer om pågående arbete under Temagrupper

Bild på fyra personer

Samordnad individuell plan, SIP

En person som har behov av insatser från både region och kommun ska enligt lag få en Samordnad individuell plan, SIP. Här hittar du riktlinje och blanketter för SIP i Västra Götaland.
Närbild på en persons ansikte

Vård- och stödsamordning

Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän.  Genom arbete enligt modellen fullgör verksamheterna i Göteborgsområdet de skyldigheter som finns i lagstiftning och avtal att samordna vård- och stödinsatser.
Bild på Sahlgrenska sjukhuset

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Lagen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som behöver insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.
Bild på hand som fyller i avvikelseblankett

Brister i samverkan

När något i samverkan inte uppfylls som överenskommet är det viktigt att rapportera det som en avvikelse.
Senast uppdaterad: 2018-03-14 17:15