Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt som stöd och referensgrupp för temagrupperna.

Uppdrag för utvecklingsgrupp SAMSA

Deltagare i utvecklingsgrupp SAMSA ansvarar för att på uppdrag av LGS Beredningsgrupp bland annat:

  • delta i regionalt utvecklingsarbete av rutin och IT-tjänsten SAMSA.
  • identifiera behov av gemensam kompetensutveckling och ta fram förslag till aktiviteter.
  • analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och vid behov ta fram förslag till åtgärder när det gäller återkommande avsteg från överenskommelser. Läs mer på sidan för Avvikelser.
  • förankra frågor i egen verksamhet och vara informationsbärare till och från vårdsamverkansarenan, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet.

Samverkansdialoger

Läs mer om tidigare och kommande samverkansdialoger

Dokument

Uppdragshandling Utvecklingsgrupp SAMSA

Handlingsplan 2023 Utvecklingsgrupp SAMSA

Dokumentationsstöd för vårdbegäran i IT-tjänsten SAMSA

Dokumentationsstöd för planeringsmeddelandet i IT-tjänsten SAMSA
Utvecklingsgrupp SAMSA har tagit fram detta stöd till medarbetare inom kommun och region som arbetar i IT-tjänsten SAMSA. Planeringsmeddelandet i SAMSA innehåller viktig information som samverkanspartner behöver för att ge invånare en trygg och säker utskrivning från sjukhus. Denna lathund är ett stöd för medarbetare då de dokumenterar i planeringsmeddelandet: Vad behöver jag tänka på att skriva ner: vad behöver den andra parten veta av mig? Lathunden ger tips och exempel på vad som bör dokumenteras, och även vilken part som ibland har särskilt ansvar för viss dokumentation.

”Det du behöver veta inför din utskrivning”
Patientfolder för utskrift med information om in- och utskrivning från sluten vård, fast vårdkontakt, planeringsmöte, SIP med mera.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider 2023

19 september

17 oktober

12 december

Samtliga möten hålls digitalt klockan 8.30–11.30.

Samverkansdialoger
7 november och 30 november
klockan 14.00-16.00 i Lagerbladet Sahlgrenska
Inbjudan till samverkansdialogerna kommer publiceras senare i höst. 

Camilla Lundqvist, ordförande
Processledare Temagrupp Äldre
camilla.lundqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ingemar Blomqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ingemar.blomqvist@vgregion.se

Anna Almqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, somatik
anna.almqvist@vgregion.se

Katarina Höglund 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri
katarina.hoglund@vgregion.se 

Marie Blixt
Närhälsan
marie.blixt@vgregion.se

Shahin Khoshnood
Närhälsan Rehab
shahin.khoshnood@vgregion.se

Veronika Ottosson
PRIMÖR/Privata vårdcentraler
Capio Vårdcentral Axess
veronika.ottosson@capio.se

Lisethe Svanström
Göteborgs Stad
lisethe.svanstrom@intraservice.goteborg.se

Sara Blomqvist
Göteborgs Stad
sara.blomqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Michaela Öberg Grufman
Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad
michaela.grufman@funktionsstod.goteborg.se

Harriet Kvarnhage
Härryda kommun
harriet.kvarnhage@harryda.se

Vakant
Mölndal Stad

Helen Ström
Partille kommun
helen.strom@partille.se

Micael Marcussen
Öckerö kommun
micael.marcussen@ockero.se

Frida Palm
Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
frida.palm@vgregion.se

Adjungerad

Eva Nilsson
Utvecklingsledare Brukarmedverkan/SIP
eva.nilsson2@partille.se

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS och politiskt samråd
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Zofia Delauzun
Processledare Temagrupp Psykiatri
zofia.simson.delauzun@vgregion.se

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Camilla Lundqvist

Processledare Temagrupp Äldre + Temagrupp Rehabilitering och habilitering, vik. delregional samordnare MedControl Pro
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-20 11:49