Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt som stöd och referensgrupp för temagrupperna.

Uppdrag för utvecklingsgrupp SAMSA

Deltagare i utvecklingsgrupp SAMSA ansvarar för att på uppdrag av LGS Beredningsgrupp bland annat:

  • delta i regionalt utvecklingsarbete av rutin och IT-tjänsten SAMSA.
  • identifiera behov av gemensam kompetensutveckling och ta fram förslag till aktiviteter.
  • analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och vid behov ta fram förslag till åtgärder när det gäller återkommande avsteg från överenskommelser. Läs mer på sidan för Avvikelser.
  • förankra frågor i egen verksamhet och vara informationsbärare till och från vårdsamverkansarenan, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet.

Dokument

Handlingsplan 2021-2022 Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgrupp SAMSA bjuder in till Samverkansdialog 2022

Dokumentationsstöd för vårdbegäran i IT-tjänsten SAMSA (2022-09-02)

Dokumentationsstöd för planeringsmeddelandet i IT-tjänsten SAMSA
Utvecklingsgrupp SAMSA har tagit fram detta stöd till medarbetare inom kommun och region som arbetar i IT-tjänsten SAMSA. Planeringsmeddelandet i SAMSA innehåller viktig information som samverkanspartner behöver för att ge invånare en trygg och säker utskrivning från sjukhus. Denna lathund är ett stöd för medarbetare då de dokumenterar i planeringsmeddelandet: Vad behöver jag tänka på att skriva ner: vad behöver den andra parten veta av mig? Lathunden ger tips och exempel på vad som bör dokumenteras, och även vilken part som ibland har särskilt ansvar för viss dokumentation.

”Det du behöver veta inför din utskrivning”
Patientfolder för utskrift med information om in- och utskrivning från sluten vård, fast vårdkontakt, planeringsmöte, SIP med mera.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2022

  • 25 jan
  • 22 feb
  • 5 april
  • 10 maj
  • 7 juni

Samtliga möten hålls digitalt kl. 8:30-11:30.

Camilla Lundqvist, ordförande
Processledare Temagrupp Äldre
camilla.lundqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ingemar Blomqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ingemar.blomqvist@vgregion.se

Anna Almqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, somatik
anna.almqvist@vgregion.se

Katarina Eklund
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri
katarina.dujmic@vgregion.se

Marie Blixt
Närhälsan
marie.blixt@vgregion.se

Shahin Khoshnood
Närhälsan Rehab
shahin.khoshnood@vgregion.se

VAKANT 
PRIMÖR/Privata vårdcentraler

Lisethe Svanström
Göteborgs Stad
lisethe.svanstrom@intraservice.goteborg.se

Sara Blomqvist
Göteborgs Stad
sara.blomqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Harriet Kvarnhage
Härryda kommun
harriet.kvarnhage@harryda.se

Malin Throfast
Mölndal Stad
malin.throfast@molndal.se

Helen Ström
Partille kommun
helen.strom@partille.se

Micael Marcussen
Öckerö kommun
micael.marcussen@ockero.se

Zofia Delauzun
Processledare Temagrupp Psykiatri
zofia.simson.delauzun@vgregion.se

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Frida Palm
Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
frida.palm@vgregion.se

Adjungerad

Michaela Öberg Grufman
Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad
michaela.grufman@funktionsstod.goteborg.se

Eva Nilsson
Utvecklingsledare Brukarmedverkan/SIP
eva.nilsson2@partille.se

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS och politiskt samråd
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Camilla Lundqvist

Processledare Temagrupp Äldre, vik. delregional samordnare MedControl Pro
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-05-17 10:06