Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt som stöd och referensgrupp för temagrupperna.

Uppdrag för utvecklingsgrupp SAMSA

Deltagare i utvecklingsgrupp SAMSA ansvarar för att på uppdrag av LGS Beredningsgrupp bland annat:

  • delta i regionalt utvecklingsarbete av rutin och IT-tjänsten SAMSA.
  • identifiera behov av gemensam kompetensutveckling och ta fram förslag till aktiviteter.
  • analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och vid behov ta fram förslag till åtgärder när det gäller återkommande avsteg från överenskommelser. Läs mer på sidan för Avvikelser.
  • förankra frågor i egen verksamhet och vara informationsbärare till och från vårdsamverkansarenan, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2021

  • 7 september
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 7 december

Samtliga möten hålls digitalt kl. 8:30-11:30.

Frida Palm, ordförande
Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa
frida.palm@vgregion.se

Ingemar Blomqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ingemar.blomqvist@vgregion.se

Anna Almqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, somatik
anna.almqvist@vgregion.se

Katarina Eklund
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri
katarina.dujmic@vgregion.se

Marie Blixt
Närhälsan
marie.blixt@vgregion.se

Shahin Khoshnood
Närhälsan Rehab
shahin.khoshnood@vgregion.se

VAKANT 
PRIMÖR/Privata vårdcentraler

Lisethe Svanström
Göteborgs Stad
lisethe.svanstrom@intraservice.goteborg.se

Sara Blomqvist
Göteborgs Stad
sara.blomqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Harriet Kvarnhage
Härryda kommun
harriet.kvarnhage@harryda.se

Carina Waltilla
Mölndals stad
carina.waltilla@molndal.se

Helen Ström
Partille kommun
helen.strom@partille.se

Micael Marcussen
Öckerö kommun
micael.marcussen@ockero.se

Björn Gunnarsson
Processledare Temagrupp Äldre
bjorn.gunnarsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Zofia Delauzun
Processledare Temagrupp Psykiatri
zofia.simson.delauzun@vgregion.se

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Agneta Bergqvist
Delregional SIP-koordinator
agneta.bergqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Adjungerad

Michaela Öberg Grufman
Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad
michaela.grufman@funktionsstod.goteborg.se

Eva Nilsson
Utvecklingsledare Brukarmedverkan/SIP
eva.nilsson2@partille.se

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS och politiskt samråd
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Frida Palm

Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre, delregional koordinator Mobil närvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:11