Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en lag som ersatte tidigare betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

In- och utskrivningsprocessen är ett prioriterat fokusområde i Samverkanplan för Göteborgsområdet. Temagrupperna arbetar med fokusområdet och Utvecklingsgrupp SAMSA har ett särskilt uppdrag att utveckla processen, bland annat genom att analysera inrapporterade brister i samverkan, identifiera förbättringar och ta fram förslag på åtgärder.

Länsgemensamt arbete i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och VästKom har gemensamt tagit fram och beslutat tre övergripande dokument: Överenskommelse, riktlinje och rutin. Dessa tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården. Hälso- och sjukvårdsavtalet, som legat till grund för framtagandet av de styrande dokumenten.

Läs mer om det länsgemensamma arbetet kring in- och utskrivning

Senast uppdaterad: 2018-06-20 20:03