Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad tandvård

I vår samverkansplan lyfts samverkan med tandvård som ett utvecklingsområde. I samtliga samverkangrupper finns tandvården respresenterade och aktiviteter som rör området.

En god tandvård och munhälsa är viktigt för vårt välbefinnande. En sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka munhälsan och utan stöd ökar risken för andra sjukdomstillstånd som kan göra att det blir svårt att klara av det själv.

Den enskilde ska få god och säker vård (hälso- och sjukvård), tandvård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Vi har identifierat följande utvecklingsområden att arbeta med enligt vår samverkansplan. Läs också om hur temagrupperna arbetar med området.

  • Utveckla/pröva nya metoder för att nå äldre utan tandvårdskontakt.
  • Säkerställa att den uppsökande tandvården till personer i SÄBO ges med integritet och kontinuitet.
  • Riktade insatser inom barntandvården med fokus på särskilda insatser för barn i utsatta områden.
  • Information om tandvårdens organisation och verksamhet.

Samordnad tandvård, så jobbar vi - Mål och aktiviteter

Delmål: Personer med rätt till utökad tandvårdsstöd ska få det. Mål: Att fler tackar ja till erbjuden munhälsobedömning

Aktivitet: Kompetensutveckling till personal som beställer intyg.

Uppföljning: Antal utbildningstillfällen

Kommunikationsplan: Göra tillgänglig information känd till beställare och brukare/patient.

Temagrupp Psykiatri har i samarbete startat ett arbete för att finna sätt identifiera fler personer som har rätt till så kallad nödvändig tandvård. Efter en munhälsobedömning kan dessa personer få ett intyg om tandvård till samma avgift som sjukvård. Genom att bland annat se över informationen om munhälsobedömning vill temagrupperna att fler ska få den tandvård de har rätt till. Under 2018 har uppdraget för arbetsgruppen formulerats, gruppen är bemannad och det sker ett samarbete med Temagrupp Psykiatri.

Uppdragshandling Nödvändig tandvård

Mål: Äldre med behov av tandvårdsstöd ska identifieras inom slutenvården.

Aktivitet: Hjälpbehov munhälsa och behov av uppföljning N-intyg eller F-intyg bör finnas i IT-tjänsten SAMSA.

Senast uppdaterad: 2023-04-20 11:07