Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument

Styrdokument

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet

Samverkansplan 2020-2023

Uppdragsbeskrivning Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd

Kommunikationsstrategi

Årsrapport 2021 Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Årsrapport 2020 Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Årsrapport 2019 Kortversion

Handlingsplaner

Handlingsplan 2022 Temagrupp Barn och unga

Handlingsplan 2022 Temagrupp Psykiatri

Handlingsplan 2021 Temagrupp Äldre

Handlingsplan 2021-2022 Utvecklingsgrupp SAMSA

Handlingsplan 2020 Temagrupp Mitt i livet 
(Temagruppen är pausad i avvaktan på en utredning.)

Delregionala överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Delregional riktlinje om samverkan för förstärkt ochsamordnad vård och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet, PDF

Riktlinje för kontraktsvård – Samverkan mellan kommun och kriminalvård vid utredningar om kontraktsvård och placeringar för vårdvistelser

Lokal riktlinje för samverkan Haga Mödra-Barnhälsovårdsteam, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt SU

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM för Göteborgsområdet

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Delregional rutin Närsjukvårdsteam SU - Kontakt och kommunikation

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Länsgemensamma styrdokument

De gemensamma styrdokument tas fram mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. I riktlinjen Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg beskrivs dokumenttyper, användningsområden och process för beredning och beslut av de gemsamma styradnde dokumenten. 

Listan ses över och kompletteras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! Kontaktuppgifter.

Avtal

Överenskommelse

Samverkansavtal

Handlingsplan

Länsgemensam riktlinje

Länsgemensam rutin

Vägledning


Senast uppdaterad: 2022-11-16 11:28