Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Två cirklar med text: Familjecentrerat arbetssätt som grund. SIP som verktyg, stöd och struktur.

Temagrupp Barn och unga arbetar utifrån målet att alla barn ska lyckas i skolan. Det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. SIP (samordnad individuell plan) används som verktyg, stöd och struktur.

Temagrupp Barn och unga har utvecklat en samverkansplattform att arbeta utifrån. Utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i skolan. Det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. SIP (samordnad individuell plan) används som verktyg, stöd och struktur.

Kopplat till Temagrupp Barn och unga finns dels en referensgrupp för brukarorganisationer med regelbundna möten för ökat brukarinflytande och delaktighet, dels en beredningsgrupp som bereder och förankrar temagruppens samverkansarbete och dagordning utefter fastställd handlingsplan.

Regionens representanter på specialistnivå

Lorna Niklasson
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Jessica Sommerfors-Holm
Regionhälsan, Barn- och ungdomsmedicinmottagningar
jessica.sommerfors-holm@vgregion.se

Lovisa Sjögren
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS)
lovisa.sjogren@vgregion.se

Marie Carlsson
BUP, Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus (DSBUS)
marie.a.carlsson@vgregion.se

Virpi Pikkarainen
Barnhabiliteringen
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Anna Fjelddahl
Folktandvården
anna.fjelddahl@vgregion.se

Peter Hansson
PRIMÖR vårdcentral
peter.hansson@notkarnan.se

Inger Albertsson
Närhälsan vårdcentral
inger.albertsson@narhalsan.se

Lena Stenfeldt
Regionhälsan, Ungdomsmottagningar
lena.stenfeldt@vgregion.se

Kommunernas representanter socialtjänst/specialistnivå

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Eva Påhlman
Socialtjänst, Partille
eva pahlman@partille.se

Susanne Grabe
Socialtjänst, Härryda
susanne.grabe@harryda.se

Alex Hirschi, ordförande
Socialttjänst, Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Lotta Liffner
Funktionsstöd Göteborg
lotta.liffner@funktionsstod.goteborg.se

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/elevhälsa/basnivå

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovård enligt HSL Göteborg
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Maija Söderström
Elevhälsa centralt Göteborg
maija.Soderstrom@educ.goteborg.se

Kommunernas representanter för skola och förskola/basnivå

Birgitta Östling
Förskola, Göteborg
birgitta.ostling@forskola.goteborg.se

Katarina Lindgren
Grundskola, Öckerö 
Katarina.Lindgren@ockero.se

Adjungerad

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
076-77 16 792
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2021

  • 5 februari kl 10.30-12
  • 15 april kl 13-14.30
  • 4 juni kl 10.30-12
  • 24 september kl 10-12
  • 19 november kl 10-12

Samtliga möten genomförs digitalt.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:11