Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Illustration FCA, SIP och Barnrättsperspektivet går ihop

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och unga ska lyckas i skolan. Det övergripande målet för Samverkan i Göteborgsområdets är att utjämna skillnader i hälsa.

Temagruppens samverkansplattform har tre delar: det familjecentrerade arbetssättet som grund, Samordnad individuell plan (SIP) som verktyg, stöd och struktur samt barnrättsperspektivet som ska genomsyra samverkan.

Strategin är att friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser, insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.

Kopplat till Temagrupp Barn och unga finns dels en referensgrupp delaktighet med regelbundna möten för ökat brukarinflytande och delaktighet, dels en beredningsgrupp för ökad förankring och stöd i planering av uppdrag.

Uppdragshandling Beredningsgrupp Temagrupp Barn och unga

Presentation om Temagrupp Barn och unga (2024-01-12)

På de här sidorna kan du läsa mer om temagruppens arbete.

Regionens representanter på specialistnivå

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Jessica Sommerfors-Holm
Regionhälsan, Barn- och ungdomsmedicinmottagningar
jessica.sommerfors-holm@vgregion.se

Joanna Pestalozzi
Drottning Silvias barnsjukhus (DSBUS)
joanna.pestalozzi@vgregion.se 

Marie Carlsson
BUP, Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus (DSBUS)
marie.a.carlsson@vgregion.se 

Virpi Pikkarainen
Barnhabiliteringen
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Anna Fjelddahl
Folktandvården
anna.fjelddahl@vgregion.se

Anna Hjalmers 
Kvarterskliniken, vårdcentraler med tilläggsuppdrag barn och ungas psykisk hälsa (UPH)
anna.hjalmers@kvarterskliniken.se 

Inger Albertsson
Närhälsan vårdcentral
inger.albertsson@narhalsan.se

Lena Stenfeldt
Regionhälsan, Ungdomsmottagningar
lena.stenfeldt@vgregion.se

Kommunernas representanter socialtjänst/specialistnivå

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Susanne Grabe
Socialtjänst, Härryda
susanne.grabe@harryda.se

Åsa Etéus
Socialtjänst Göteborg
asa.eteus@funktionsstod.goteborg.se 

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/elevhälsa/basnivå

Carolina Robinsdotter, ordförande
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se 

Eva Knoph
Elevhälsan, Öckerö
eva.knoph@ockero.se 

Marika Abrahamsson
Utbildningsförvaltningen, Partille
marika.abrahamsson@partille.se 

Sara Lundqvist
Elevhälsa centralt Göteborg
sara.lundqvist@educ.goteborg.se

Kommunernas representanter för skola och förskola/basnivå

Katrin Busck
Förskola, Göteborg
katrin.busck@forskola.goteborg.se 

Processledare

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Adjungerad

Anette Forsberg
Processledare LGS och politiskt samråd
anette.forsberg@vgregion.se 

Beredningsgrupp

Carolina Robinsdotter, ordförande
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se 

Två barn leker

SIP Barn och unga

Mer information om överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider 2024

Onsdag 21 februari
Klockan 13.00–16.00, digitalt

Torsdag 11 april
Klockan 13.00–16.00, digitalt

Torsdag 30 maj
Klockan 13.00–16.00, ev fysiskt

Fredag 27 september
Klockan 9.00–12.00, digitalt

Fredag 15 november
Klockan 13.00–16.00, fysiskt möte tillsammans med Referensgruppen för delaktighet

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-01-29 11:14