Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Illustration FCA, SIP och Barnrättsperspektivet går ihop

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och unga ska lyckas i skolan. Det övergripande målet för Samverkan i Göteborgsområdets är att utjämna skillnader i hälsa.

Temagruppens samverkansplattform har tre delar: det familjecentrerade arbetssättet som grund, Samordnad individuell plan (SIP) som verktyg, stöd och struktur samt barnrättsperspektivet som ska genomsyra samverkan.

Strategin är att friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser, insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.

Kopplat till Temagrupp Barn och unga finns en referensgrupp för brukarorganisationer med regelbundna möten för ökat brukarinflytande och delaktighet.

Regionens representanter på specialistnivå

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Jessica Sommerfors-Holm
Regionhälsan, Barn- och ungdomsmedicinmottagningar
jessica.sommerfors-holm@vgregion.se

Lovisa Sjögren
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS)
lovisa.sjogren@vgregion.se

Marie Carlsson
BUP, Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus (DSBUS)
marie.a.carlsson@vgregion.se

Virpi Pikkarainen
Barnhabiliteringen
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Anna Fjelddahl
Folktandvården
anna.fjelddahl@vgregion.se

Sarah Hedén
Medtanken Group, vårdcentraler med tillägguppdrag barn och unga psykisk hälsa (UPH)
sarah.heden@medtankengroup.se

Inger Albertsson
Närhälsan vårdcentral
inger.albertsson@narhalsan.se

Lena Stenfeldt
Regionhälsan, Ungdomsmottagningar
lena.stenfeldt@vgregion.se

Kommunernas representanter socialtjänst/specialistnivå

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Eva Påhlman
Socialtjänst, Partille
eva pahlman@partille.se

Susanne Grabe
Socialtjänst, Härryda
susanne.grabe@harryda.se

Alex Hirschi, ordförande
Socialttjänst, Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Lotta Liffner
Funktionsstöd Göteborg
lotta.liffner@funktionsstod.goteborg.se

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/elevhälsa/basnivå

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovård enligt HSL Göteborg
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Sara Lundqvist
Elevhälsa centralt Göteborg
sara.lundqvist@educ.goteborg.se

Kommunernas representanter för skola och förskola/basnivå

Birgitta Östling
Förskola, Göteborg
birgitta.ostling@forskola.goteborg.se

Anna Bondemark
Elevhälsan, Öckerö
anna.bondemark@ockero.se 

Processledare

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Adjungerad

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Beredningsgrupp

Alex Hirschi, ordförande
Socialttjänst, Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2022

  • 10 februari kl 13-15.30
  • 20 april kl 13-15.30
  • Spridningskonferens tillämpningsanvisningar: 13 maj kl 9-12
  • 23 september kl 13.30-16.00
  • 25 november kl 9-12

Temagruppsmötena planeras genomföras digitalt.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-04-12 09:35