Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och unga arbetar utifrån målet att alla barn ska lyckas i skolan. Det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. SIP (samordnad individuell plan) används som verktyg, stöd och struktur.

Temagrupp Barn och unga har utvecklat en samverkansplattform att arbeta utifrån. Utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i skolan. Det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. SIP (samordnad individuell plan) används som verktyg, stöd och struktur.

Plattformen är från 2021 justerad utifrån att ordet Västbus ersatts med ordet SIP i nya och uppdaterade styrdokument.

I den nya Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa (fd Västbus riktlinjer) hänvisas till att samverkan ska ske i enlighet med den uppdaterade SIP-riktlinjen. SIP för barn och unga ersätter då Västbus som begrepp.

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västa Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktlinje  för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Aktuellt

Föreläsningsserie: Så kan vi stödja barn och unga med erfarenhet av flykt eller migration

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

  • 5 februari kl 10.30-12
  • 15 april kl 13-14.30
  • 4 juni kl 10.30-12

Samtliga möten genomförs digitalt.

Lorna Niklasson, ordförande
Verksamhetschef Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus
lorna.niklasson@vgregion.se

Eva Berg, vice ordförande
Chef Samordning och stöd, förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
eva.berg@forskola.goteborg.se

Alex Hirschi
Socialttjänst Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Lena Stenfeldt
Ungdomsmottagningar Göteborg
lena.stenfeldt@vgregion.se

Lisa Birgersson
Gruppchef Centrala elevhälsan, Göteborgs Stad
lisa.birgersson@educ.goteborg.se

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovårdsöverläkare Göteborg
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Eva Påhlman
Avdelningschef, Social- och arbetsförvaltningen, Partille kommun
eva pahlman@partille.se

Susanne Grabe
Verksamhetschef sektor barn och familj, Härryda kommun
susanne.grabe@harryda.se

Lovisa Sjögren
Vårdenhetsöverläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
lovisa.sjogren@vgregion.se

Irene Jansson
Avdelningschef, Familjeavdelningen, Arbets- och familjestödsnämnden Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Johanna Funke
Elevhälsochef Grundskoleförvaltningen Göteborg
johanna.funke@grundskola.goteborg.se 

Lisa Birgersson
Gruppchef, gymnasieskolans centrala elevhälsa, Göteborg
lisa.bergersson@educ.goteborg.se

Katarina Lindgren
Skolchef Öckerö kommun
Katarina.Lindgren@ockero.se

Anna Fjelddahl
Folktandvården
anna.fjelddahl@vgregion.se

Marie Carlsson
Verksamhetschef, Neurologi, psykiatri och habilitering Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus
marie.a.carlsson@vgregion.se

Suzanne Ågård
Sektionschef, BUP/ DS-barn- och ungdomssjukhus
suzanne.agard@vgregion.se

Maja Berndes
Primärvårdschef, Närhälsan Hälso- och specialistvård barn och unga
maja.berndes@vgregion.se

Virpi Pikkarainen
Enhetschef Habilitering barn och unga
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Peter Hansson
Nötkärnan, Bergsjöns vårdcentral
peter.hansson@notkarnan.se

Inger Albertsson
Vårdcentralchef Lindome vårdcentral, Närhälsan
inger.albertsson@narhalsan.se

Evelina Stranne
projektledare, Ungas psykiska hälsa, Koncernkontoret
evelina.stranne@vgregion.se 

Vakant 
Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF centrum Göteborg

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Frida Palm

Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-04-20 18:24