Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Illustration FCA, SIP och Barnrättsperspektivet går ihop

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och unga ska lyckas i skolan. Det övergripande målet för Samverkan i Göteborgsområdets är att utjämna skillnader i hälsa.

Temagruppens samverkansplattform har tre delar: det familjecentrerade arbetssättet som grund, Samordnad individuell plan (SIP) som verktyg, stöd och struktur samt barnrättsperspektivet som ska genomsyra samverkan.

Strategin är att friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser, insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.

Kopplat till Temagrupp Barn och unga finns dels en referensgrupp delaktighet med regelbundna möten för ökat brukarinflytande och delaktighet, dels en beredningsgrupp för ökad förankring och stöd i planering av uppdrag.

Uppdragshandling Beredningsgrupp Temagrupp Barn och unga

På de här sidorna kan du läsa mer om temagruppens arbete.

Regionens representanter på specialistnivå

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Jessica Sommerfors-Holm
Regionhälsan, Barn- och ungdomsmedicinmottagningar
jessica.sommerfors-holm@vgregion.se

Joanna Pestalozzi
Drottning Silvias barnsjukhus (DSBUS)
joanna.pestalozzi@vgregion.se 

Malin Berglund
BUP, Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus (DSBUS)
malin.k.berglund@vgregion.se 

Virpi Pikkarainen
Barnhabiliteringen
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Anna Fjelddahl
Folktandvården
anna.fjelddahl@vgregion.se

Anna Rimner
Medtanken Group, vårdcentraler med tillägguppdrag barn och unga psykisk hälsa (UPH)
anna.rimner@medtankengroup.se 

Inger Albertsson
Närhälsan vårdcentral
inger.albertsson@narhalsan.se

Lena Stenfeldt
Regionhälsan, Ungdomsmottagningar
lena.stenfeldt@vgregion.se

Kommunernas representanter socialtjänst/specialistnivå

Alex Hirschi, ordförande
Socialttjänst, Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Irene Jansson
Socialtjänst, Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Lotta Liffner
Funktionsstöd Göteborg
lotta.liffner@funktionsstod.goteborg.se

Susanne Grabe
Socialtjänst, Härryda
susanne.grabe@harryda.se

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/elevhälsa/basnivå

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Eva Knoph
Elevhälsan, Öckerö
eva.knoph@ockero.se

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovård enligt HSL Göteborg
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se 

Marika Abrahamsson
Utbildningsförvaltningen, Partille
marika.abrahamsson@partille.se 

Sara Lundqvist
Elevhälsa centralt Göteborg
sara.lundqvist@educ.goteborg.se

Kommunernas representanter för skola och förskola/basnivå

Birgitta Östling
Förskola, Göteborg
birgitta.ostling@forskola.goteborg.se

Processledare

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Adjungerad

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Beredningsgrupp

Alex Hirschi, ordförande
Socialttjänst, Göteborg
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se 

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan, Göteborg
carolina.robinsdotter@grundskola.goteborg.se

Lorna Niklasson, vice ordförande
Sjukhusen i Väster
lorna.niklasson@vgregion.se

Två barn leker

SIP Barn och unga

Mer information om överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider 2023

torsdag 14 september
klockan 13-16 (digitalt)

torsdag 16 november
klockan 13-16 (fysiskt)

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-13 09:49