Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politiskt samråd

Det politiska samrådets roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget är målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.

Politiska samrådet ska

  • Ha gemensam spaning på strategiskt övergripande frågor.
  • Bidra till gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling.
  • Vara politisk forum för frågor som berör samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet.
  • Styra samverkansarbetet genom att fastställa uppdrag för ledningsgruppen.
  • Ta initiativ till uppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan parterna.

Kortinfo från möte

Från möte 2019-06-14

  • Mobil närvård, grundsten för fortsatt utvecklingsarbete med fokus på vård på rätt vårdnivå.
  • In- och utskrivning; följeforskning, indikatorer och rapporterade brister i samverkan visar tydlig riktning för höstens gemensamma utvecklingsarbete som fokuserar åtgärdsförslag för effektiv planering och ökad delaktighet genom SIP.
  • Dialog förd om framtida vägval och politiska samrådet enats om en långsiktig strategi för att uppfylla syftet med vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Samverkansavtalet förlängs löpande.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-14

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2019
29 mars Överlämningsmöte
14 juni kl. 13.00-16.00
4 oktober kl. 13.00-16.00
9 december kl. 13.00-16.00

Samverkanstorg Live 4 oktober kl. 09.00-12.00 

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-06-12 07:59