Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Politiskt samråd

Det politiska samrådets roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget är målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.

Politiska samrådet ska:

  • Ha gemensam spaning på strategiskt övergripande frågor.
  • Bidra till gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling.
  • Vara politisk forum för frågor som berör samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet.
  • Styra samverkansarbetet genom att fastställa uppdrag för ledningsgruppen.
  • Ta initiativ till uppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan parterna.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider Politiska samrådet

22 augusti klockan 13.00–15.00 (Politiska presidiet)

13 september klockan 13.00–16.30 Strategidag

25 oktober klockan 15.00–16.00 (Politiska presidiet)

8 november klockan 14.00–16.00

Marina Johansson (S), ordförande
Göteborgs Stad
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd
marina.johansson@politiker.goteborg.se

Cecilia Dahlman Eek (S), vice ordförande
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
cecilia.dalmaneek@vgregion.se

Göteborgs stad

Elisabet Lann (KD), ordinarie
elisabet.lann@stadshuset.goteborg.se 

Marina Johansson (S), ordinarie (ordförande)
marina.johansson@politiker.goteborg.se 

Marie Brynolfsson (V), ordinarie
marie.brynolfsson@politiker.goteborg.se 

Mölndals stad

Ove Dröscher (S), ordinarie
ove.droscher@molndal.se 

Kenneth Wallengren (MP), ersättare
kenneth.wallengren@molndal.se 

Härryda kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ordinarie
maria.kornevik.jakobsson@harryda.se 

Kajsa Lackovic (S), ersättare
kajsa.lackovic@politiker.harryda.se 

Partille kommun

Mattias Olsson Ruppel (M), ordinarie
mattias.olssonruppel@partille.se 

Bengt Odeholm (S), ersättare
bengt.odeholm@partille.se 

Öckerö kommun

Sandra Svensson (M), ordinarie
sandra.svensson@ockero.se 

Thomas Wijk (S), ersättare
thomas.wijk@ockero.se 

Delregional nämnd Västra

Tanja Siladji Dahne (MP), ordinarie
tanja.siladji.dahne@vgregion.se 

Anna-Lena Holberg (M), ersättare
anna-lena.holberg@vgregion.se 

Delregional nämnd Göteborg

Mats Berglund (V), ordinarie
mats.berglund@vgregion.se

Emina Music (C), ersättare
emina.em.music@vgregion.se 

Tandvårdstyrelsen

Lars-Erik Hansson (V), ordinarie
larserikhansson186@gmail.com 

Vera Samuelsson (SD), ersättare
vera.samuelsson@politiker.goteborg.se 

Styrelsen för Närhälsan

Tobias Björk (M), ordinarie
tobias.bjork@vgregion.se 

Soraya Zarza Lundberg (S), ersättare
soraya.zarza.lundberg@vgregion.se

Styrelsen för Regionhälsan

Linda Jansson (M), ordinarie
linda.elisabeth.jansson@vgregion.se

Wilma Stridh (SD), ersättare
wilma.stridh@sd.se 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cecilia Dahlman Eek (S), ordinarie (vice ordförande)
cecilia.dalmaneek@vgregion.se 

Johan Fält (M), ersättare
johan.falt@vgregion.se 

Styrelsen för sjukhusgruppen i Väster

Jim Aleberg (S), ordinarie
jim.aleberg@vgregion.se

Gunilla Lindell (KD), ersättare
gunilla.lindell@vgregion.se 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Maria Hjärtqvist (S), ordinarie
maria.hjartqvist@vgregion.se 

Oscar Pihlblad (KD), ersättare
oscar.pihlblad@vgregion.se 

Anette Forsberg

Processledare LGS och politiskt samråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-10-06 08:39