Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisering

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Personer inom Göteborgsområdet ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. I Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.

Läs mer i våra styrdokument

Introduktionspaket för dig som är ny inom Samverkan i Göteborgsområdet

Presentation av Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet (uppdaterad 2023-05-10)

Uppföljning - om delårs- och årsrapporter

Samverkansstruktur

Samverkansstruktur Göteborgsområdet

Vi samverkar på politisk nivå och på flera olika chefsnivåer inom varje linjeorganisation.

Vi som arbetar med samverkan

Som stöd för vårdsamverkan finns ett gemensamt finansierat kansli bemannat med sju process- och utvecklingsledare och en kommunikatör.

Kontaktuppgifter

Politiskt samråd

Berörda politiska organ från region och kommuner representeras av ordförande från respektive nämnder och styrelser som ordinarie representant samt ersättare från presidiet.

Läs mer om politiska samrådet

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen (LGS) för Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet består av förvaltningschefer eller motsvarande från ingående kommuner, Västra Götalands Primärvård samt sjukhus, närsjukhus, habilitering och hälsa, folktandvård och Koncernkontoret.

Läs mer om ledningsgruppen

Beredningsgrupp till LGS

Beredningsgruppen består av ordförande och vice ordförande i LGS, ordförande i respektive temagrupp samt processledaren för LGS.

Läs mer om beredningsgruppen

Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgruppen är underställd LGS Beredningsgrupp och ska bidra till utveckling och god kvalitet vid samordnad vård- och omsorgsplanering samt vara stöd/referensgrupp för temagruppernas arbete.

Läs mer om utvecklingsgrupp SAMSA

Temagrupper

Temagrupperna består av verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen eller annan nyckelperson med specifik kunskap. Representanten har kompetens utifrån temagruppens uppdrag och får mandat från respektive huvudman.

Läs mer om temagrupperna

NOSAM

NOSAM står för närområdessamverkan. NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet. I uppdraget ingår att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer. I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, tandvård, kommun och stadsdel.

Läs mer om NOSAM


Senast uppdaterad: 2023-10-23 13:46