Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Äldre

Temagrupp Äldre verkar för att våra äldre ska erbjudas trygga, tillgängliga och samordnade vård, stöd och omsorgsinsatser av alla utförare inom både kommun, primärvård, slutenvård och tandvård.

Handlingsplanen syftar till att stödja den politiskt framtagna målbilden och förtydliga hur vi kan arbeta med delmål för att nå de långsiktiga effekter vi eftersträvar.

Målen är att utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:

  • In- och utskrivningsprocessen
  • Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
  • Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

Kopplat till Temagrupp Äldre finns nu en nystartad referensgrupp för brukarorganisationer med 2–3 möten per år för ökat brukarinflytande och delaktighet.

Det finns nu även en nystartad beredningsgrupp för ökad förankring och stöd i planering av uppdrag som kommer utvärderas under årets gång. 
Uppdragshandling Beredningsgrupp Temagrupp Äldre 

Regionens representanter på specialistnivå

Shirin Pazireh
Överläkare, Sektionschef Avd 354, Medicin/Geriatrik/Akutenhet SU/Ö
shirin.pazireh@vgregion.se 

Daniel Johansson
Biträdande Verksamhetschef Akutmedicin och Geriatrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
daniel.johansson@vgregion.se

Anna Hyltner
Enhetschef Geriatrik, Område 3, Mölndals sjukhus
anna.hyltner@vgregion.se

Lena Holmquist Henrikson, ordförande
Överläkare, Centrumchef Geriatriskt Utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lena.holmquist.henrikson@vgregion.se

Marie Gardtman
Verksamhetschef Angereds Närsjukhus
marie.gardtman@vgregion.se

Lotten Pihl
Sjukhustandläkare Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lotten.pihl@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Marie Berg
Vårdcentralchef Närhälsan Torslanda vårdcentral
marie.l.berg@vgregion.se

Snezana Hadziselimovic
Verksamhetschef, Citysjukhuset +7
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/Äldreomsorg

Arto Niskala
Verksamhetschef Äldreomsorg, Öckerö Kommun
arto.niskala@ockero.se

Christina Wadell
Områdeschef, Mölndals stad
christina.wadell@molndal.se

Catharina Johanson
Avdelningschef för Bistånd- och Hälsa, Partille kommun
catharina.johansson@partille.se

Ingegärd Ljungqvist
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
ingegard.ljungqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Mona Månsson
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
mona.mansson@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Anna Hildesson
Verksamhetschef Vård och omsorg, Härryda kommun
anna.hildesson@harryda.se  

Processledare

Camilla Lundqvist
Processledare Temagrupp Äldre
072 - 218 85 41
camilla.lundqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Adjungerad

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
076 - 771 67 92
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Mötestider 2023

Tisdag 24 januari
klockan 13.00–16.00 – Fysiskt

Onsdag 22 mars
klockan 13.30–16.00 – via Teams

Torsdag 1 juni
klockan 13.30–16.00 – Fysiskt

Tisdag 12 september
klockan 13.30–16.00 – via Teams

Onsdag 25 oktober
klockan 13.30–16.00 – via Teams

Torsdag 7 december
klockan 13.30–16.00 – Fysiskt

Minnesanteckningar Temagrupp Äldre

Titel

Camilla Lundqvist

Processledare Temagrupp Äldre, vik. delregional samordnare MedControl Pro
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-02-24 16:07