Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Äldre

Temagrupp Äldre verkar för att våra äldre ska erbjudas trygga, tillgängliga och samordnade vård, stöd och omsorgsinsatser av alla utförare inom både kommun, primärvård, slutenvård och tandvård.

Handlingsplanen syftar till att stödja den politiskt framtagna målbilden och förtydliga hur vi kan arbeta med delmål för att nå de långsiktiga effekter vi eftersträvar.

Målen är att utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:

  • Främja hälsa & förebygga ohälsa
  • Trygga, säkra och effektiva vårdövergångar

Kopplat till Temagrupp Äldre finns en referensgrupp för brukarorganisationer. Gruppen har möten två-tre gånger per år för ökat brukarinflytande och delaktighet.

Det finns nu även en nystartad beredningsgrupp för ökad förankring och stöd i planering av uppdrag som kommer utvärderas under årets gång. 
Uppdragshandling Beredningsgrupp Temagrupp Äldre 

Inspelning från Temadag SIP Äldre 5 september 
Nu kan du ta del av inspelningar och övrigt material från Temadrag SIP äldre 5 september 2023: Temadag SIP Äldre den 5 september 2023

Regionens representanter på specialistnivå

David Gembäck
Biträdande verksamhetschef Medicin/Geriatrik/Akutenhet SU/Östra
david.gemback@vgregion.se 

Daniel Johansson
Biträdande Verksamhetschef Akutmedicin och Geriatrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
daniel.johansson@vgregion.se

Anna Hyltner
Enhetschef Geriatrik, Område 3, Mölndals sjukhus
anna.hyltner@vgregion.se

Lena Holmquist Henrikson, ordförande
Överläkare, Centrumchef Geriatriskt Utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lena.holmquist.henrikson@vgregion.se

Marie Gardtman
Verksamhetschef Angereds Närsjukhus
marie.gardtman@vgregion.se

Lotten Pihl
Sjukhustandläkare Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lotten.pihl@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Marie Berg
Vårdcentralchef Närhälsan Torslanda vårdcentral
marie.l.berg@vgregion.se

Snezana Hadziselimovic
Verksamhetschef, Citysjukhuset +7
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se

Kommunernas representanter kommunal hälso-och sjukvård/Äldreomsorg

Arto Niskala
Verksamhetschef Äldreomsorg, Öckerö Kommun
arto.niskala@ockero.se

Christina Wadell
Områdeschef, Mölndals stad
christina.wadell@molndal.se

Emma Eggertsen
Partille kommun
emma.eggertsen@partille.se 

Pia Söderkvist 
Verksamhetschef Planeringsenheterna samt Boendesamordning ÄVO, Göteborgs stad
pia.johansson.soderkvist@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Mona Månsson
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
mona.mansson@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Anna Hildesson
Verksamhetschef Vård och omsorg, Härryda kommun
anna.hildesson@harryda.se  

Processledare

Camilla Lundqvist
Processledare Temagrupp Äldre
072 - 218 85 41
camilla.lundqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Adjungerad

Anette Forsberg
Processledare LGS och politiskt samråd
anette.forsberg@vgregion.se 

Mötestider 2024

8 februari klockan 13.00-16.00 – Fysiskt SU/S

9 april klockan 13.30-16.00 – Teams

29 maj klockan 13.00-16.00 – Fysiskt SU/S

3 september klockan 09.00-16.00 – Fysiskt SU/S

15 oktober klockan 13.30-16.00 – Teams

4 december klockan 13.00-16.00 – Fysiskt SU/S

Minnesanteckningar Temagrupp Äldre

Titel

Camilla Lundqvist

Processledare Temagrupp Äldre + Temagrupp Rehabilitering och habilitering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-12-22 11:16