Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering i samverkan

Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Rapportering av avvikelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten. Från och med 1 april 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser i samverkan samt ge förslag till förbättringar.

Rapportering av avvikelser 2021

Från och med 2021-04-01 rapporteras alla avvikelser i samverkan i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Gå till MedControlPro!

Samverkande parter rekommenderas ansluta sig till MedControl

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG (Vårdsamverkan Västra Götaland) bakom en länsgemensam rutin där rapporteringen sker via IT-stöd MedControl PRO. Det innebär att privata aktörer och kommuner behöver ansluta sig till MedControl. Västra Götalandsregionen arbetar redan sedan tidigare med IT-stödet.

LGS tog del av den länsgemensamma rutinen 202-01-29 och rekommenderar samverkande parter att ansluta sig.

Lägesbild anslutning till MedControlPRO i Göteborgsområdet juni 2021

Tabell över införandet av MedControl i Göteborgsområdet. Samma info finns i dokument nedan.

Lägesbild anslutning till MedControl i Göteborgsområdet - juni 2021

Utbildningar 

Coronaläget har inneburit att förberedelsearbetet skjutits upp, från tidigare planerad start under hösten 2020. Utbildningstillfällen planeras nu fortlöpande under våren och hösten. Kontakta oss gärna om ni är intresserade! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi ska kunna få fram statistik fö ratt analysera övergripande systemfel i samverkan.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt dessa ska verksamheterna enligt 5 kap, 3 § ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal och samarbetsparter.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre, delregional koordinator Mobil närvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-22 12:11