Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering i samverkan

MedControl PRO

Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Att rapportera avvikelser är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten.

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Du som medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser i samverkan och ge förslag till förbättringar.

Efterlevs inte överrenskommelser, riktlinjer och rutiner utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet, dess underavtal eller de delregionala riktlinjerna ska du som medarbetare rapportera händelsen som en avvikelse i MedContrrol PRO.

Rapportera avvikelser i MedControl PRO

Rapporteringar av avvikelser i samverkan i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Rutin för avvikelsehantering i samverkan

För att rapportera avvikelser i MedControl PRO krävs att du har

  • ett giltligt SITHS-kort
  • en dator med SITHS-kortläsare
  • internetuppkoppling

Avvikelsehantering görs i enlighet med de interna rutiner som finns i din organisatoriska tillhörighet.

För att rapportera avvikelser i MedControl PRO krävs ingen extra behörighet.

För att hantera avvikelser i MedControl PRO krävs en särskild behörighet. Ansvariga för ärendehantering utses inom respektive organisation. För ytterligare frågor om ärendehantering och behörighet som ärendehanterare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

MedControl PRO

Utbildning

För att lära dig använda systemet kan du ta del av de lathundar och dokument som listas nedan. Du kan även testa systemet i en utbildningsmiljö: Utbildningsmiljö - MedControl PRO

Lathundar

Titel

Klassificering

Det är viktigt att noggrant klassificera vilket/vilka avtal och överenskommelser som berörs i avvikelsehanteringen. Detta används för att kunna följa upp våra överenskommelser och ta reda på om det till exempel är följsamheten som brister eller kännedomen om våra överenskommelser.

Se dokument om klassificering ovan.

Åtgärder

Dokumentationsstöd för planeringsmeddelandet i IT-tjänsten SAMSA

Vid avvikelser bör parterna inom samverkansområdet sträva efter att sätta in åtgärder med hög effektivitet för att förhindra att mindre allvarliga händelser återkommer. Det kan också minska risken för att en allvarlig vårdskada sker.

Tänk på att välja effektivare åtgärder!

Ta hjälp av nedan tabell från SKR: Riskanalys och händelseanalys - analysmetoder för att öka patientsäkerheten Tabell 11. Rekommenderade förbättringsåtgärder prioriterade efter känd verkningsgrad

Mycket effektiva åtgärder Effektiva åtgärder Begränsat effektiva åtgärder
Massivt engagemang och fokus på patientsäkerhetskultur och patientsäkerhetsarbete från ledningens sida Förbättrad kommunikation/ dokumentation Dubbelkontroller
Ändringar i enhetens fysiska utformning Mindre arbetsbelastning Visuella eller andra varningssignaler
Användartestning av ny utrustning/produkt före inköp Användarvänligare it-stöd Nya riktlinjer, protokoll och policyer
Tekniska barriärer som omöjliggör felanvändning Minskning/eliminering av störningar Undervisning/utbildning
Förenkling av processen och minskning av antalet processteg Minnesstöd, till exempel checklistor och lathundar Fler studier/analyser
Standardisering av utrustning/produkter, processer och rutiner Minskning/eliminering av produkter eller preparat med liknande namn/utseende  
  Praktisk övning  
  Motläsning av muntliga ordinationer  
  Reservsystem för vanliga funktioner  

SKR:s Handbok Riskanalys och händelseanalys - analysmetoder för att öka patientsäkerheten (skr.se). Titta på delar som beskriver just åtgärder.

SKR:s skrift Effektivisering av arbete med Händelseanalys (skr.se). Fördjupande läsning kring samband orsak och åtgärd.

Verksamheternas ansvar i avvikelsehantering

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi ska kunna få fram statistik för att analysera övergripande systemfel i samverkan.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri, Delregional samordnare Samverkansavvikelser
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Delregional samordnare Samverkansavvikelser
Senast uppdaterad: 2023-06-30 08:59